clanak False

Zamjenica Majić prisustvovala konferenciji "Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom"

23.10.2019.
Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić jutros je prisustvovala na međunarodnoj konferenciji Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom koju  je organizirala Hrvatska obrtnička komora, a održava se  23. i 24. listopada u Zagrebu.

Konferencijom, a koja se održava u suradnji Ministarstva pravosuđa RH i Vijeća Europe, Odbora za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ), se obilježava  Europski dan pravosuđa 2019. u RH.

Pozdravljajući prisutne zamjenica Majić je istaknula važnost i atraktivnost teme. S obzirom da je Grad Zagreb odgovoran za 1/3 BDP-a, da ima najvišu stopu zaposlenosti, da je najveći gospodarski subjekt u državi te da potiče razvoj obrtništva i poduzetništva, logično je da dolazi i do sporova jer se puno radi. Ova konferencija i prijedlozi o tzv. mirnome rješavanju sporova su izuzetno bitni za Gradsku upravu. Naime, u okviru GSV-a i u sklopu našeg Sektora za zastupanje djeluje Centar za mirenje, rekla je zamjenica. Potom je dodala, stavimo li ovu temu u kontekst ekonomske analize prava, rezultat je efikasnost. Jer, riješiti spor zapravo znači biti efikasan, a istovremeno podrazumijeva utjecaj na zadovoljstvo dionika koji se, i u osobnome  i u poslovnome životu, svakodnevno moraju usklađivati.

Na konferenciji će ugledni stručnjaci iz Irske, Singapura, Slovenije, Nizozemske, Italije, Belgije, UK, SAD-a, Francuske i Hrvatske raspravljati o sljedećim temama: Medijacija u Europskoj uniji, Hrvatska kao destinacija za međunarodne investicije, Medijacija u prekograničnoj trgovini i investicijskim sporovima, Singapurska konvencija 2019. – podrška razvoju medijacije, Digitalizacija pravosuđa, Jedinstveno digitalno tržište EU – Digitalizacija za male i srednje poduzetnike, Nova EU regulativa za poslovanje internetskih platformi, Zaštita potrošača u EU i Hrvatskoj.

Cilj konferencije je da promiče svijest o važnosti efikasnog pravosuđa i javne uprave za poduzetničko poslovanje, domaćih i stranih ulaganja i povećanja konkurentnosti te  alternativnog rješavanja sporova u općoj i stručnoj javnosti te kod svih kreatora okvira gospodarskog razvoja.
 

Gradske vijesti - 2019.