clanak False

010-005-61-2017-EVV USLUGE SKUPLJANJA, PRIJEVOZA, PRIVREMENOG SKLADIŠTENJA I OBRADE OPASNOG INFEKTIVNOG OTPADA

22.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Usluge skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i obrade opasnog infektivnog otpada te usluga skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja ostalih vrsta opasnog i neopasnog medicinskog otpada, te ostalih vrsta opasnog i neopasnog otpada, evidencijski broj nabave: 010-005-61-2017-EVV.

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Usluge skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i obrade opasnog infektivnog otpada te usluga skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja ostalih vrsta opasnog i neopasnog medicinskog otpada, te ostalih vrsta opasnog i neopasnog otpada, evidencijski broj nabave: 010-005-61-2017-EVV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.

28.12.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Usluge skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i obrade opasnog infektivnog otpada te usluga skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja ostalih vrsta opasnog i neopasnog medicinskog otpada, te ostalih vrsta opasnog i neopasnog otpada, evidencijski broj nabave: 010-0005-61-2017-EVV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima