clanak False

1358-2017-EMV Izgradnja vanjskog nogometnog terena od umjetne trave nogometnog igrališta Borovje

21.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Izgradnja vanjskog nogometnog terena od umjetne trave nogometnog igrališta Borovje, evidencijski broj nabave: 1358-2017-EMV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izgradnja vanjskog nogometnog terena od umjetne trave nogometnog igrališta Borovje, evidencijski broj nabave: 1358-2017-EMV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


27.12.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi – Izgradnja vanjskog nogometnog terena od umjetne trave nogometnog igrališta Borovje, evidencijski broj nabave: 1358-2017-EMV

Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izgradnja vanjskog nogometnog terena od umjetne trave nogometnog igrališta Borovje, evidencijski broj nabave: 1358-2017-EMV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima