clanak False

2017-345 Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata izgradnje (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Sesvete

18.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata izgradnje (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete, evidencijski broj nabave: 2017-345

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata izgradnje (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete, evidencijski broj nabave: 2017-345.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


27.12.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata izgradnje (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Sesvete, evidencijski broj nabave: 2017-345

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.

 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima