clanak False

Centar za pomoć u kući

19.04.2017.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14 i 99/15) centar za pomoć u kući je ustanova koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih od sljedećih navedenih usluga:
- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),
- obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih svakodnevnih potreba)
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


OSNIVANJE CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI

Centar za pomoć u kući može osnovati jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba.

POSTUPAK:

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za osnivanje centra za pomoć u kući Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured).
Ured utvrđuje rješenjem da su ispunjeni propisani uvjeti glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za osnivanje centra za pomoć u kući.
Rješenje Ured donosi temeljem nalaza povjerenstva kojeg imenuje gradonačelnik Grada Zagreba koje utvrđuje ispunjavanje uvjeta sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14 i 66/15).
Centar može započeti s radom nakon dobivenog konačnog rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni potrebni uvjeti i nakon upisa u sudski registar te upisnik ustanova socijalne skrbi.

Ako jedinica lokalne samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna osoba pruža skrb centra za pomoć u kući za najviše 30 korisnika pod uvjetima i na način uređen Zakonom o socijalnoj skrbi i prethodno navedenog Pravilnika može obavljati ovu djelatnost i bez osnivanja centra za pomoć u kući u posebnoj ustrojbenoj jedinici. Postupak utvrđivanja uvjeta isti je kao i za osnivanje centra za pomoć u kući.


PROPISI:

1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14 i 99/15)
- članci 165. – 168.
2. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14 i 66/15)

DODATNE INFORMACIJE:

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, tel: 610-1247.