clanak False

Hrvatski zavod za socijalni rad

06.02.2023.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22 i 119/22) Zavod je osnovan kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti u ime osnivača ostvaruje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Sukladno članku 317. istoga Zakona, dosadašnji centri za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj, prestaju s radom 31. prosinca 2022. godine, a njihove poslove od 01. siječnja 2023. godine, preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad.  
Djelatnost Zavoda propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi, u okviru koje će se poslovi obavljati kao javne ovlasti i stručni poslovi, i to u središnjoj ustrojstvenoj jedinici i područnim ustrojstvenim jedinicama.
Središnja ustrojstvena jedinica ustrojena je za obavljanje stručno-analitičkih, pravnih, ekonomskih, administrativnih, i drugih poslova, kao Središnja služba Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koja će svoje poslovanje privremeno obavljati na adresi Eugena Kumičića 5, Zagreb.
Područne ustrojstvene jedinice Zavoda, ustrojene su kao županijske službe, kojima postaju dosadašnji centri za socijalnu skrb u sjedištima županija, te područni uredi, kojima postaju ostali centri za socijalnu skrb sa svojim teritorijalnim podružnicama.
Korisnici nastavljaju ostvarivati i koristiti prava i usluge iz sustava socijalne skrbi u područnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, nadležnima prema adresi svoga prebivališta (sljednicima sada nadležnih centara za socijalnu skrb i njihovih podružnica).
 
Centar za socijalnu skrb Zagreb, jedan je od centara, koji se ustrojava kao županijska služba, odnosno Služba Grada Zagreba, sa sjedištem na adresi Ulica Grada Vukovara 237, Zagreb, na kojoj će se obavljati i poslovi Područnog ureda Donji Grad, a ostale dosadašnje podružnice Centra Zagreb, postaju područni uredi:
 

R.br.
PODRUČNI URED
ADRESA
KONTAKT
1.
DONJI GRAD
Ulica Grada Vukovara 237
01/4577-211
2.
ČRNOMEREC
Joze Martinovića 5-7
01/3750-010
3.
DUBRAVA
Avenija Dubrava 47
01/2988-501
4.
MAKSIMIR
Maksimirska 51/I
01/2310-048
5.
GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK
Trg hrvatskih velikana 2
01/4810-475
6.
NOVI ZAGREB
Avenija Dubrovnik 12
01/6585-512
7.
PEŠĆENICA
Zapoljska 1
01/6100-212
8.
SESVETE
Trg Dragutina Domjanića 6
01/2002-068
9.
SUSEDGRAD
Aleja Bologne 2
01/3454-039
10.
TREŠNJEVKA
Vitezićeva 57
01/3639-733
11.
TRNJE
Ulica grada Vukovara 271/VI
01/6150-185