clanak False

e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba

27.09.2021.
Danas u Zagrebu kreće e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba u sklopu EU projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa - Potresni rizik Grada Zagreba.  

Cilj projekta Potresni rizik Grada Zagreba je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za zgrade i ljude te ga kvantificirati. Stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu središnji je dio projekta koji omogućava analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese. 

Punjenje baze podataka o građevinama grada Zagreba vrši se popisom zgrada s naglaskom na  podacima o konstrukciji zgrade u cjelini.  

Postupak popisa zgrada provodi se na način Osnovni podatci koje će građani upisivati o svojoj zgradi ili obiteljskoj kući su: godina izgradnje, godina rekonstrukcije, katnost, pravilnost tlocrta građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu, temeljima, podaci o liftu i stubištu i slično. 

Svi podatci koji će se naknadno obrađivati i objavljivati neće biti prikazani za pojedinu zgradu ili obiteljsku kuću već za mjesni odbor, gradsku četvrt i slično. Ključno je da se podatci nikako neće moći koristiti na štetu građana.   

Prikupljeni podatci će biti podloga za:  

Procjene rizika od potresa (osnovni cilj projekta, ali i obveza RH prema EU pri čemu se procjene rade svake 4 godine – kvaliteta podataka je ključna)   
Podrška obnovi/održavanju zgrada/investicijama (primjerice, prikupljeni podaci će biti izvrsna podloga procesima obnove i nadopuna podataka dobivenih brzim pregledima odnosno popularnih ''naljepnica'') 
Podloga sustavu pregleda zgrada nakon potresa (podaci će omogućiti kvalitetnu podlogu za preglede u slučaju budućih razornih potresa čime će se omogućiti značajno kvalitetnije procjene, ali i edukacija stručnjaka) 
Seizmički certifikat (ključni iskorak u budućnosti, ali i obveza prema Zakonu o obnovi, a prikupljeni podaci mogu poslužiti kao podloga pri čemu su ključni kvalitetni podaci - koristili bi se samo uz privolu građana) 

 
SVAKI GRAĐANIN GRADA ZAGREBA SVOJU ZGRADU ILI OBITELJSKU KUĆU MOŽE UPISATI POSREDSTVOM POVEZNICE NA STRANICAMA https://potresnirizik.zagreb.hr/ ili posredstvom poveznice https://survey123.arcgis.com/share/87cbf8109fb748889391972e6f12f8ed 

E-UPIS ZGRADE ILI OBITELJSKE KUĆE JE DOBROVOLJAN, A SLUŽI KAO POMOĆ PRI PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA EU PROJEKT POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA. 

SVIM ZAGREPČANIMA KOJI UNESU PODATKE O SVOJOJ ZGRADI ILI OBITELJSKOJ KUĆI  UNAPRIJED ZAHVALJUJEMO NA POMOĆI!  

 

Gradske vijesti - 2021.