clanak False

Financijska pomoć za stradale u potresu

14.01.2021.
Grad Zagreb je s ciljem pomoći građanima čije su nekretnine oštećene u potresu raspisao Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba.

Javni poziv je objavljen 20. srpnja i bio je otvoren do 15. rujna 2020. godine.

Predmet Javnog poziva je dodjela novčane pomoći fizičkim osobama vlasnicima nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Novčana pomoć dodjeljuje se za kupnju materijala i/ili građevinske radove. Iznos novčane pomoći utvrđen je u visini 30% od procijenjenog iznosa štete ali ne više od 50.000,00 kuna.

Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju fizičke osobe vlasnici nekretnina (stana ili obiteljske kuće) koje su oštećene u potresu uz uvjet da:

· vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći;

· vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba;

· se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine;

Od 442 pristigle prijave, 254 prijave zadovoljavaju sve uvjete iz Javnog poziva te će se ukupno isplatiti 9,026 milijuna kuna. Prihvatljive prijave podnijelo je 139 kuća i 115 stanova.

Svi korisnici s liste bit će obavješteni telefonskim putem o terminu potpisa ugovora.

LISTA KORISNIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NOVČANU POMOĆ

Gradske vijesti - 2021.