landing

Potres u Zagrebu 22.3.2020.


Informacije i upute vezane uz posljedice potresa u Zagrebu  

Molimo građane i poslovne subjekte da, kada god je to moguće, svu komunikaciju u vezi s posljedicama potresa i Koronavirusa obave putem elektroničke pošte.