clanak False

Javni natječaj za dodjelu sredstava potpora male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2022.

19.10.2022.
Na temelju točke 7. Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16, 4/21 i 29/21) i članka 9. stavka 2. Pravilnika o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/22) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2022.
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA
UPUTA ZA PRIJAVITELJE
  
TEKST NATJEČAJA ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI GRADA ZAGREBA ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZA 2022.
 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
 
OBRAZAC PRIJAVE
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI ZA POVEZANE OSOBE

Natječaji/ pozivi / javne rasprave