clanak False

Javni poziv za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020.

18.02.2021.
Na temelju članka 41. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) i članka 4. Odluke o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjane posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24.srpnja 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)

o b j a v l j u j e : 

>>Javni poziv  za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjnje posljedica izvanrendnog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu  24. srpnja 2020. (više informacija klikom na tekst)<<


Javni poziv je otvoren do 19. ožujka 2021.
 

Dokumentacija za prijavu:

  • IZJAVA 1 - nepostojanje dugovanja
  • IZJAVA 2 - naknada štete preko osiguravajućih društava
  • Potvrda MUP-a RH da je na dan 24. srpnja 2020. osoba imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom
  • Preslika prednje stranice kartice tekućeg računa ili presliku ugovora o tekućem računu gdje je vidljiv IBAN ili Potvrda Banke ili Izvadak iz tekućeg računa iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg računa, a za zajedničke prostorije koje je prijavio predstavnik suvlasnika dostaviti presliku računa upravitelja zgrade (sredstva će se isplatiti na račun zajedničke pričuve)

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti i na porti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara 56a.
 

Popis fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na isplatu novčane pomoći po gradskim četvrtima:

GČ Črnomerec
GČ Donja Dubrava
GČ Gornja Dubrava
GČ Donji grad
GČ Gornji grad - Medveščak
GČ Maksimir
GČ Novi Zagreb - istok
GČ Novi Zagreb - zapad
GČ Peščenica - Žitnjak
GČ Podsljeme
GČ Podsused - Vrapče
GČ Sesvete
GČ Stenjevec
GČ Trešnjevka - jug
GČ Trešnjevka - sjever
GČ Trnje 

Gradske vijesti - 2021.