clanak False

Konstituirana Gradska skupština Grada Zagreba

Sljedeće četiri godine Gradskom će skupštinom predsjedavati Boris Šprem, dipl. iur. (SDP), a njegovi će zamjenici biti mr. sc. Tatjana Holjevac (nezavisna lista Tatjane Holjevac), Morana Paliković Gruden (HNS), Jasen Mesić (HDZ) i dr. sc. Josip Kregar (nezavisna lista Velimira Sriće).
17.06.2009.

Sljedeće četiri godine Gradskom će skupštinom predsjedavati Boris Šprem, dipl. iur. (SDP), a njegovi će zamjenici biti mr. sc. Tatjana Holjevac (nezavisna lista Tatjane Holjevac), Morana Paliković Gruden (HNS), Jasen Mesić (HDZ) i dr. sc. Josip Kregar (nezavisna lista Velimira Sriće) – odluka je to gradskih zastupnika s današnje, konstituirajuće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, a koju su, među ostalima, uveličali visoki uzvanici iz Vlade, Sveučilišta i drugih institucija.

Za novu tajnicu izabrana je Jadranka Blažević, dipl. iur, dugogodišnja tajnica Sabora, a mr. sc. Predrag Fleš će i u ovome mandatu obnašati dužnost zamjenika tajnice.

Prije izbora predsjednika, potpredsjednika, tajnice i njezina zamjenika, gradski su zastupnici, pod predsjedavanjem najstarijeg zastupnika Miroslava Blaževića (HDZ), prisegnuli na zastupničku dužnost.

U znak priznanja za uspješno vođenje predstavničkog tijela u proteklome mandatu, na samome kraju sjednice, novi predsjednik Skupštine svojoj je prethodnici, a sadašnjoj zamjenici, darovao cvijeće. 
 


Gradske vijesti - 2009.