clanak False

Ljetni odmor učenika - Odmorko 2019.

14.06.2019.
Učenice  i  učenici  osnovnih  i srednjih  škola  Grada  Zagreba tijekom odmora  mogu  koristiti  pojedine prostorije škola (školske knjižnice, informatičke radionice, učionice, školske sportske dvorane), kao i  školska  sportska  igrališta u vrijeme  zimskog, proljetnog  i  ljetnog  odmora učenika, a  raspored  aktivnosti  tijekom  svakog pojedinog odmora učenika objavljen  je  na oglasnim  pločama u prostorijama škola, te na ulazima u školu.
 
U osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba održavat će se sljedeće aktivnosti:
 
U dvoranama tjelesne i zdravstvene kulture koje su na raspolaganju učenicima u većini škola održavat će se brojne sportske aktivnosti kao što su: odbojka, nogomet, košarka, stolni tenis,  badminton,  hrvanje,  igre graničara,  judo,  futsal, i sl., bilo stručno vođene od strane učitelja tjelesnog  i  zdravstvenog odgoja, bilo  u  okviru  programa „Vikendom u sportske dvorane“ ili otvaranjem vrata različitim sportskim klubovima koji organiziraju tijekom cijele školske godine sportske aktivnosti za učenike.
 
U školskim knjižnicama,  uz  posuđivanje  knjiga  i  čitanje, provodit  će se odgojno obrazovni rad  s  učenicima,  savjeti  u  obradi  referata  i  samostalnih  radova. Organizirat  će  se različite multimedijalne  radionice,  prikazivanje  filmova,  rad  novinarske grupe, kvizovi,  upoznavanje knjižnične građe,  pripremanje  školskog  lista, unos knjiga  u  sustav  uz učenje učenika  o  proceduri obrade  i  unosa  knjiga  u  školsku knjižnicu i sl.
 
U informatičkim učionicama učenici će se moći koristiti školskim računalima i internetom, uređivat  će  web  stranice  škola,  te  će  se  provodit i različite  informatičke  radionice i programiranje.
 
U učionicama pojedinih škola provodit će se brojne kreativne radionice: recitatorske, plesne, dramske,  filmske, lutkarske, ekološka radionica, radionica kreativnog pisanja, zbor i glazbene radionice, različite društvene igre, jezično izražavanje i čitanje, eko radionice, programiranje u SCRATCH-u, logopedske radionice, origami, pedagoške radionice, engleske radionice, radionice  za  razvoj  socijalnih  vještina,  retrospektiva  kršćanskog filma, tamburaški orkestar, ritmičke grupe, probe učeničkog zbora, izrada proizvoda za prodajni sajam, režiranje i snimanje fotostripa i sl.
 
Pored navedenog u određenom broju škola biti će organizirana i pomoć u učenju za učenike s teškoćama u učenju ili dopunska nastava.
 
No, ne zanemaruju se niti učenici koji uspješnije svladavaju nastavni plan i program i pokazuju darovitost za koje će također biti organizirana dodatna nastava.
 
Veći  broj  škola  organizira  konzultacije,  profesionalnu  orijentaciju  i  individualan rad sa učenicima i roditeljima.
 
Za  razliku  od  osnovnih  škola  u  srednjim školama  će  češće  biti  organizirane pripreme i konzultacije za natjecanja, maturu i završne radove:
 
S ciljem omogućavanja velikom broju školaraca Grada Zagreba da na osmišljen, sadržajan i stručno vođen način, kvalitetno  i  korisno provedu  dio  slobodnog  vremena  tijekom školske  godine,  kao  i  tijekom  odmora  učenika  (zimskog,  proljetnog  i  ljetnog)  Školski  sportski savez Grada  Zagreba  provodi  cijeli  niz  aktivnosti  za  vrijeme  trajanja  odmora  učenika  pod  popularnim  nazivom “Odmorko” (popis  aktivnosti  objavljuje  se  na  službenoj  stranici Savezawww.skolski-sport-zg.hr).