clanak False

Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

25.09.2023.

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23 i 30/23utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju:
- umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 424,71 EUR mjesečno,
- osobe starije od 65 godina života, koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 424,71 EUR kn mjesečno,
- korisnici zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad i privređivanje
- osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 Zahtjevi se predaju isključivo u pisarnicama područnih ureda gradske uprave svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, i to na slijedećim lokacijama:
            PU Centar – Ilica 25
            PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
            PU Dubrava – Dubrava 49
            PU Maksimir – Petrova 116
            PU Medveščak – Draškovićeva 15
            PU Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
            PU Pešćenica – Zapoljska 1
            PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
            PU Susedgrad – Sigetje 2
            PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
            PU Trnje – Ulica Grada Vukovara 56a
            Odjel za socijalnu skrb - Nova cesta 1
Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel: 6101-816, 6101-817.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika