clanak False

O Odjelu

02.01.2023.
Poslovi Odjela obavljaju se na lokacijama u Zagrebu, Zapoljska 1 (PU Peščenica), Trg Dragutina Domjanića 1 (PO Sesvete) i Sigetje 2 (PO Susedgrad)

U Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani uz rješavanje predmeta u prvom stupnju o utvrđivanju uvjeta javnih komisionih prodavaonica, utvrđivanje razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,  o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, poslovi vođenja upravnog postupka vezano uz izradu nacrta rješenja o drugačijem radnom vremenu za pojedine ugostiteljske objekte, poslovi vođenja upisnika smještajnih objekata i izdavanje rješenja u prvom stupnju o prestanku pružanja usluga smještaja, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga o zahtjevu državnih tijela, ustanova, građana i drugih subjekata, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana.

U Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad obavljaju se i poslovi registracije obrta, utvrđivanja minimalnih uvjeta i drugi, organizirani u Odsjecima:
  • Odsjek za obrtni registar i registar udruga sindikata i poslodavaca
  • Odsjek za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti
  • Područni odsjek Sesvete
  • Područni odsjek Susedgrad

ODSJEK ZA OBRTNI REGISTAR I REGISTAR UDRUGA SINDIKATA I POSLODAVACA

U Odsjeku se obavljaju poslovi vezani uz  rješavanje predmeta u prvom stupnju iz područja obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra, odobravanje domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenje evidencija i izdavanja uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i  sporednog zanimanja, upisa u registar udruga sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, izdavanje potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i  pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

U Odsjeku se obavljaju poslovi vezani uz rješavanje predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja djelatnosti trgovine, ugostiteljske i turističke djelatnosti i drugih gospodarskih djelatnosti, rješavanja predmeta u prvom stupnju o pružanju pojedinih turističkih usluga od strane građana, izdavanja iskaznica turističkim vodičima rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

PODRUČNI ODSJEK SESVETE

Obavljaju se poslovi rješavanja predmeta u prvom stupnju u području obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju minimalnim tehničkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje gospodarskih djelatnosti, vođenja obrtnog registra, izdavanja obrtnica, odobravanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja evidencija i izdavanja uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja upisnika i evidencija, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

PODRUČNI ODSJEK SUSEDGRAD

Obavljaju se poslovi rješavanja predmeta u prvom stupnju u području obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju minimalnim tehničkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje gospodarskih djelatnosti, vođenja obrtnog registra, izdavanja obrtnica, odobravanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja evidencija i izdavanja uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja upisnika i evidencija, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.