clanak False

Potvrde o uzdržavanju i sastavu kućanstva

03.01.2022.
IZDAVANJE POTVRDA O OBITELJSKOM STATUSU (SASTAVU KUĆANSTVA) I POTVRDA O UZDRŽAVANJU ODNOSNO POTVRĐIVANJE IZJAVA O UZDRŽAVANJU GRAĐANIMA KOJI RADE U INOZEMSTVU, A UZDRŽAVAJU ČLANOVE OBITELJI U RH

            - potvrde o obiteljskom statusu (sastavu kućanstva) i potvrde o uzdržavanju izdaju se na zahtjev osobe koje radi u inozemstvu, a koja u skladu sa zakonima domicilne države, s naslova svog radnopravnog statusa ima pravni interes ostvariti poreznu olakšicu ili druga prava temeljem činjenice uzdržavanja članova obitelji koji borave u Republici Hrvatskoj,
           - zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Odsjeku za obrtni registar, evidenciju kolektivnih ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca, Zagreb, Zapoljska 1,

IZDAVANJE POTVRDA O OBITELJSKOM STATUSU (SASTAVU KUĆANSTVA)
           
            - Zahtjev se podnosi u mjestu u kojem podnosioc i uzdržavani članovi obitelji imaju prebivalište i istu adresu stanovanja. (izdaje ga Ured - u prilogu)
            - Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje nadležno je upravno tijelo za izdavanje navedene potvrde podnosiocu koji kao i uzdržavani članovi obitelji ima u Gradu Zagrebu prebivalište i istu adresu stanovanja.
            - Uz zahtjev se prilažu slijedeće isprave:
            - osobne iskaznice ili putovnice - za sve punoljetne članove kućanstva, izvornici i preslike,
            - vjenčani list - ne stariji od 6 mjeseci - izvornik i preslika,
            - rodni list - za sve članove kućanstva - izvornik i preslika
 
IZDAVANJE POTVRDA O UZDRŽAVANJU ODNOSNO POTVRĐIVANJE IZJAVA O UZDRŽAVANJU ZA KALENDARSKU GODINU .......

            - Zahtjev se podnosi u mjestu gdje osoba koja uzdržava članove obitelji ima prebivalište ili u mjestu gdje uzdržavani članovi obitelji imaju prebivalište.
            - Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje nadležno je upravno tijelu za izdavanje navedene potvrde podnosiocu koji ima prebivalište u Gradu Zagrebu ili ga imaju uzdržavani članovi obitelji,
            - Potvrđuje se dvojezični službeni obrazac izdan od strane Republike Njemačke „Izjava o uzdržavanju za kalendarsku godinu…. Unterhaltserklarung fur das Kalenderjahr ……“, koji stranka sama popunjava i donosi u Ured radi potvrđivanja.
            - Uz popunjenu Izjavu za potrebe potvrđivanja prilaže se slijedeća dokumentacija:
• uredno popunjeni i potpisani zahtjev za potvrđivanje „Izjave o uzdržavanju za kalendarsku godinu…..“ (izdaje ga Ured - u prilogu),
• originale i preslike osobnih iskaznica ili putovnica (za uzdržavaoca i sve uzdržavane osobe),
• originale i preslike javnih isprava iz matičnog ureda (vjenčani list ili rodni list ovisno o srodstvu).