clanak False

Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

17.03.2017.
- uređena je odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14 i 127/17), u daljem tekstu Zakon i Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima („Narodne novine“, br. 32/15), u daljem tekstu Pravilnik,
- zahtjev za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Zapoljska1,
- uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 - 15.30 sati
                                    utorak i četvrtak od 8.00 - 18.00 sati,
 
- informacije na telefon: 01/2333 777
 
 
 - Ugovor o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima mora se registrirati pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada prema sjedištu poslodavca kod kojeg pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva radni odnos.
- Ugovor o radu pomoraca i radnika na pomorskom ribarskom plovilu mora sadržavati uglavke propisane člankom 3. Pravilnika.
- Ugovor na registraciju nadležnom tijelu podnosi poslodavac u tri primjerka u roku od osam dana od dana od kad je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu počeo raditi.
- Ovaj Ured vodi Registar ugovora, zbirku isprava i abecedni imenik.
- Nakon izvršene registracije dostavlja se svakoj od stranaka po jedan primjerak ugovora.
- Poslodavac je dužan u roku osam dana prijaviti nadležnom tijelu svaku promjenu ugovora. Na registraciju promjene ugovora primjenjuju se odredbe Pravilnika koje se odnose na registraciju ugovora.
- Nadležno tijelo dužno je registrirati ugovor ili promjenu ugovora u roku od osam dana od dana podnošenja ugovora ili njegove promjene na registraciju.
 
 
Lakši prekršaj poslodavca
 
Poslodavac čini lakši prekršaj ako ugovor o radu pomorca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima ne registrira pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom tijelu.