clanak False

Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

02.01.2023.
 • uređena je odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), u daljem tekstu Zakon i Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima („Narodne novine“, br. 32/15), u daljem tekstu Pravilnik,
 • zahtjev za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Odsjeku za obrtni registar i registar udruga sindikata i poslodavaca, Zagreb, Zapoljska 1,
 • uredovno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 - 15.30 sati
utorak i četvrtak od 8.00 - 18.00 sati,
 
 • informacije na telefon: 01/2333 777
 
 
 • Ugovor o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima mora se registrirati pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada prema sjedištu poslodavca kod kojeg pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva radni odnos.
 • Ugovor o radu pomoraca i radnika na pomorskom ribarskom plovilu mora sadržavati uglavke propisane člankom 3. Pravilnika.
 • Ugovor na registraciju nadležnom tijelu podnosi poslodavac u tri primjerka u roku od osam dana od dana od kad je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu počeo raditi.
 • Ovaj Ured vodi Registar ugovora, zbirku isprava i abecedni imenik.
 • Nakon izvršene registracije dostavlja se svakoj od stranaka po jedan primjerak ugovora.
 • Poslodavac je dužan u roku osam dana prijaviti nadležnom tijelu svaku promjenu ugovora. Na registraciju promjene ugovora primjenjuju se odredbe Pravilnika koje se odnose na registraciju ugovora.
 • Nadležno tijelo dužno je registrirati ugovor ili promjenu ugovora u roku od osam dana od dana podnošenja ugovora ili njegove promjene na registraciju.
 
 
Lakši prekršaj poslodavca
 
Poslodavac čini lakši prekršaj ako ugovor o radu pomorca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima ne registrira pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom tijelu.