clanak False

Obilazak Gradske četvrti Sesvete

08.01.2021.
U redovitom obilasku gradskih četvrti, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, , obišao je danas Gradsku četvrt Sesvete.

U Mjesnom odboru Novi Jelkovec u tijeku je ishođenje potrebne dokumentacije za  produžetak Vukovarske ulice od Žitnjaka do Ulice Ljudevita Posavskog, a to zbog rasterećenja prometnica u središnjem dijelu Sesveta. Kako je objasnio Jurica Rosandić, voditelj odjela za izgradnju i rekonstrukciju cesta, projekt je trenutno u fazi ishođenja lokacijske dozvole, a potom počinje postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa što je preduvjet za početak izgradnje.  

„Ovo je drugi prioritet što se tiče rasterećenja prometa u Sesvetama, nakon obnove Branimirove. Uskoro će promet biti značajno protočniji i sigurniji u ovom dijelu grada“, rekao je predsjednik Vijeća gradske četvrti Sesvete Stjepan Kezerić. Završetak izrade glavnog projekta planira se krajem 2021.

U Jelkovečkoj ulici u planu je početak radova na izgradnji prelaska preko željezničke pruge. „Planirana je denivelacija križanje na način da se Jelkovečka cesta podvožnjakom spušta ispod pruge. Podvožnjak je 90 metara dužine, dok je cijeli obuhvat 380 metara“, rekao je voditelj odsjeka Rosandić. Objasnio je da se projektna dokumentacija mora uskladiti s propisima Hrvatskih željeznica, a potom kreće postupak ishođenja lokacijske dozvole i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Predsjednik VGČ Kezerić je istaknuo da će ovim projektom bitno smanjiti gužva na prijelazima ali i u središtu Sesveta, jer mnogi vozači izbjegavaju prelaziti prugu pa se tako stvara prometna gužva u drugim dijelovima naselja.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i za izgradnju nogostupa s javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom te biciklističkom stazom u Varaždinskoj cesti, od Gajišća do Popovca u MO Gajišće. „Nogostup će biti dužine 1 300 metara, širok 1,5 metara, izgradit će se obostrana biciklistička staza i zeleni razdjelni pojasi. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih poslova pokrenut ćemo postupak ishođenja lokacijske dozvole i priprema za samo izgradnju“, najavio je voditelj odsjeka Rosandić. Početak radova se očekuje u veljači ove godine.

Kod groblja Cerje u Sesvetskim Kraljevcu također je planirana izgradnja nogostupa s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom u Cerskoj ulici. Kako se čulo, dužina zahvata obnove nogostupa je 1 150 metara, uz rekonstrukciju kolnika izgradit će se i novi nogostup u širini od 1,5 metara, izrađeni su idejni i glavni projekti, a izhođenje građevinske dozvole će se realizirati nakon rješavanja imovinso-pravnih odnosa.

Za proširenje groblja Markovo polje izrađen je Urbanistički plan uređenja temeljem kojeg su pokrenuti postupci javne nabave za odabir projektanta.  Voditelj podržnice Gradska groblja Roko Gruja je objasnio da su radovi na preuređenju krovišta gotovi, gotovo je i hortikularno uređenje te su postavljeni jarboli, a ukupna investicija ove obnove iznosila je 1,6 milijuna kuna. Rekao je da su planu za ovu godinu i nove rashladne komore, nova mrtvačnica te da je projekt za izgradnju novih 5 500 novih grobnih mjesta u postupku. Javni natječaj za izvođača radova na prosišernju groblja se očekuje početkom sljedeće godine.

Gradske vijesti - 2021.