clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 06.05.2017. godine do 12.05.2017. godine

12.05.2017.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
USLUGE SERVISA RASHLADNO VENTILACIJSKE TEHNIKE, klasa 400-01/17-004/868
Tvrtka: SERVIS RASHLADNIH UREĐAJA ZIMA PLUS VL.KREŠIMIR MRAMOR, NOVAČKA 299, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 134.815,00 kn
 
IZGRADNJA AUTOBUSNOG OKRETIŠTA KOD OSNOVNE ŠKOLE ŽITNJAK, klasa 400-01/17-004/1426
Tvrtka: PUGAR D.O.O., DR. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 7, 10410 VELIKA GORICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 488.646,64 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIM RADOVIMA NA POSTAVI KLUPA I KOŠEVA ZA SMEĆE U SREDIŠNJEM PROSTORU ULICE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, klasa 400-01/17-004/2240
Tvrtka: NERING PROJEKT D.O.O., ALEJA GRADA BOLOGNE 70, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.900,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PRISTUPNE RAMPE NA MAGAZINSKOJ CESTI, klasa 400-01/17-004/1301
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.500,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA DOPUNI SEMAFORIZACIJE RASKRIŽJA SISAČKA - DR. LUJE NALETILIĆA, klasa 400-01/17-004/1839
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.000,00 kn
 
NABAVA METALNOG NAMJEŠTAJA ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA-arhivske police za PU Peščenica i Vodnikova 14, klasa 400-01/17-004/1851
Tvrtka: PRIMAT- LOGISTIKA D.O.O., ZASTAVNICE 11, 10251 HRVATSKI LESKOVA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.329,00 kn
 
IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI ZRAČNE ZAVJESE, PODRUČNI URED NOVI ZAGREB, klasa 400-01/17-004/1931
Tvrtka: TERMOINŽENJERING-MONTAŽA D.D., STUBIČKA 358, 10298 BUKOVJE BISTRANSKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 20.725,00 kn
 
REZERVNI DIJELOVI ZA BICIKLE I TRICIKLE, klasa 400-01/17-004/1724
Tvrtka: TED D.O.O., VRHOVČEV VIJENAC 84, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 88.775,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE DANKOVEČKE ULICE IZMEĐU KBR. 48 - 50, klasa 400-01/17-004/1602
Tvrtka: ZIDAR I SINOVI D.O.O., NOVOSELSKA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.000,00 kn

SNIMANJE CJELOKUPNE TEMELJNE KANALIZACIJE KAMEROM ZGRADE NA LOKACIJI TRG STJEPANA RADIĆA 1, klasa 400-01/17-004/1850
Tvrtka: RIJEKATANK D. O. O., BARTOLA KAŠIĆA 5/II, 51000 RIJEKA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.850,00 kn
 
SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, klasa 400-01/17-004/1723
Tvrtka: AGROTUROPOLJE D.O.O., VELIKOGORIČKA 43, 10415 NOVO ČIČE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 79.810,00 kn
 
ODRŽAVANJE DRAGER APARATA, klasa 400-01/17-004/761
Tvrtka: DRAGER SAFETY D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40, 10010 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 144.602,22 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD UGRADNJOM UREĐAJA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE, klasa 400-01/17-004/1631
Tvrtka: M.V.M. ZVON D.O.O., TOPNIČKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.900,00 kn
 
IZRADA TROŠKOVNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ZAMJENU ALUMINIJSKE BRAVARIJE U ULAZNOM PROSTORU, VODNIKOVA 14, klasa 400-01/17-004/1692
Tvrtka: APZ STARK D.O.O., ŠIROKOBRIŠKA 43, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.480,00 kn
 

STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE ULICE FAKULTETSKO DOBRO, klasa 400-01/17-004/1833
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.300,00 kn
 
NABAVA MJERNIH ALATA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA I VRTIĆA U OKVIRU PROJEKTA ''TOGETHER'' (INTERREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME), klasa 400-01/17-004/1443
Tvrtka: BELMET97 D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 34, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.073,00 kn
 
SANACIJA DIJELA PROSTORA U OBJEKTU MJESNOG ODBORA VUGROVEC DONJI, klasa 400-01/17-004/1073
Tvrtka: BIOTIKA PROJEKT J.D.O.O., KOTOV BREG 2a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 145.553,25 kn
 
IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG U ZAGREBU, klasa 400-01/17-004/1728
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 78.800,00 kn
 
PLIN ZA KLIMA UREĐAJE, klasa 400-01/17-004/1833
Tvrtka: AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI D.O.O., RADNIČKA CESTA 182, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.554,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji