clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 15 10 2016 godine do 21 10 2016 godine

21.10.2016.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM JAVNOG KANALA U ULICI JURINE, klasa 400-01/16-004/975
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.800,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II TIJEKOM UREĐENJA OKOLIŠA I IZGRADNJE POLIGONA ZA PJEŠAKE I BICIKLISTE KOD OSNOVNE ŠKOLE GUSTAV KRKLEC, klasa  400-01/16-004/4140
Tvrtka: JURCON PROJEKT D.O.O., GOTALOVEČKA 4a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.100,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ULICU JELENOVAC, klasa  400-01/16-004/4798
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., OTOČAČKA 3, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.000,00 kn

IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJU LEŠĆE – OTRUŠEVEC, klasa 400-01/16-004/2431
Tvrtka: GEOKOL D.O.O., JOSIPA KOZARCA 41, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 47.140,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PROMETNICE U ULICI HRASTOV GAJ, klasa 400-01/16-004/4408
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.500,00 kn

IZRADA TROŠKOVNIKA ZA POSTAVLJANJE VIDEONADZORA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR, klasa 400-01/16-004/4959

Tvrtka: BITEL D.O.O., R.BOŠKOVIĆA 74, 40329 KOTORIBA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 500,00 kn

IZGRADNJA FONTANE NA BRITANSKOM TRGU – ROTOR, klasa 400-01/16-004/5005
Tvrtka: HEDOM D.O.O., VELIKA CESTA 28, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 493.481,50 kn

PERIODIČNI SERVISI I POPRAVCI SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE, klasa 400-01/16-004/4500
Tvrtka: ABSOLUTE D.O.O., STORŽIČKA 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 42.980,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE DVOJKOVIĆEVOG PUTA I IGRALIŠTA UZ OSNOVNU ŠKOLU IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, klasa 400-01/16-004/4888
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.800,00 kn

IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA SANACIJE PLATOA U HEINZELOVOJ 47, klasa 400-01/16-004/4497
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 38.000,00 kn

ZAMJENA STOLARIJE NA OBJEKTU MJESNE SAMOUPRAVE "NIKOLA TESLA", klasa 400-01/16-004/4897
Tvrtka: ARGIT D.O.O., MANDROVIĆEVA 3/B, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.340,00 kn

POTROŠNI MATERIJAL ZA NJEGU VOZILA, klasa 400-01/16-004/4914
Tvrtka: TOKIĆ D.O.O., VINOGORSKA 49, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.365,85 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU AUTOBUSNOG STAJALIŠTA U ULICI ČRET I SVETOŠIMUNSKOJ ULICI, klasa 400-01/16-004/4414
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 47.600,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE PROMETNICE U GLAVNIČICI U ULICI GLAVNIČICA, klasa 400-01/16-004/4570

Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.300,00 kn

IZRADA INFO BROŠURA I PUBLIKACIJA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, klasa 400-01/16-004/5153
Tvrtka: INTERGRAFIKA-TTŽ D.O.O., BISTRANSKA 19, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 34.128,00 kn

IZRADA TROŠKOVNIKA ZA AKCIJE IZ PLANA MALIH KOMUNALNIH AKCIJA GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB ZAPAD (MS SVETA KLARA), klasa 400-01/16-004/4676
Tvrtka: SLOBODAN PROSTOR D.O.O., LOPATINEČKA 15, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.760,00 kn

Tepisi i pribor, klasa 400-01/16-004/4904
Tvrtka: ELEKTRO-KOMUNIKACIJE D.O.O., 14. PODBREŽJE 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 60.375,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ULICE ZAVRŠJE, klasa 400-01/16-004/4799
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.500,00 kn

SANACIJA KROVIŠTA NA OBJEKTU MJESNOG ODBORA BUKOVAC, klasa 400-01/16-004/4660
Tvrtka: KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O., KUSTOŠIJANSKA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 130.866,00 kn

IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE GRADA VUKOVARA OD ULICE DONJE SVETICE DO ULICE GRADA GOSPIĆA, klasa 400-01/16-004/2911
Tvrtka: INFOKARTA D.O.O., SUKOIŠANSKA 25, 21000 SPLIT
Cijena ponude (bez PDV-a): = 40.200,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNOG ELABORATA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U BREZOVICI, PRIGRADSKA I BREZOVIČKA CESTA, klasa 400-01/16-004/5144
Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji