clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 19.08.2019. godine do 23.08.2019. godine

23.08.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM VATRODOJAVE DOMA ZA STARIJE OSOBE SVETI JOSIP, klasa: 400-01/19-004/4349
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.500,00 kn
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U II. ZAGORSKOJ ULICI OD K.BR. 2C DO ZAGORSKE ULICE, klasa: 400-01/19-004/4100
Tvrtka: TEMPORIUM GRADNJA D.O.O., LJUTOMERSKA ULICA 33A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 136.866,60 kn
 
OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA NAD IZGRADNJOM ODVOJKA ULICE MIKULIĆI, klasa: 400-01/19-004/4633
Tvrtka: BOMAT-PROJEKT D.O.O., MARTIĆEVA 67, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.980,00 kn
 
ISTRAŽNA I KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA I IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA "PRVE HRVATSKE TVORNICE ULJA" U ZAGREBU, klasa: 400-01/19-004/2632
Tvrtka: ASK ATELIER D.O.O., TRG N.Š. ZRINSKOG 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 148.000,00 kn
 
IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD BUKE ZA IZGRADNJU SUSTAVA ZA ZAŠTITU UZ ZAGREBAČKU AVENIJU, OKO TIJARDOVIĆEVE ULICE DO ULICE I. MATETIĆ RONJGOVA I NA AVENIJI M. DRŽIĆA, LASTOVSKOJ ULICI I ULICI LJ. ŠRAM, klasa: 400-01/19-004/4418
Tvrtka: DARH 2 D.O.O., LJUBIČIN PROLAZ 3, 10430 SAMOBOR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 64.000,00 kn
 
UREĐAJI ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTARNJE BOLESTI; GRUPA 1 - Prijenosni analizator krvi, klasa: 400-01/19-004/4121
Tvrtka: MARK MEDICAL D.O.O., BUDMANIJEVA 5, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 99.440,00 kn
 
NABAVA NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OPREMANJA INFO CENTRA U SKLOPU EU PROJEKTA "PROGIREG", klasa: 400-01/19-004/3888
Tvrtka: PROKLIMA-TIM D.O.O., LUJE NALETILIĆA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 108.640,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE JANTOLEKI, klasa: 400-01/19-004/4147
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.000,00 kn
 
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, klasa: 400-01/19-004/3701
Tvrtka: VINDIJA D.D., MEĐIMURSKA 6, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 51.074,50 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji