clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 22.10.2016 godine do 28.10.2016 godine

28.10.2016.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PODRUČNE OSNOVNE ŠKOLE RESNIK, klasa 400-01/16-004/3679
Tvrtka: FORMA STUDIO D.O.O., TINA UJEVIĆA 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 98.500,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE JAVNE RASVJETE U KRUGU PODRUŽNICE ČISTOĆA, klasa 400-01/16-004/4229
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 41.000,00 kn

USLUGE KOORDINATORA II. NAD SANACIJOM TERASE IZMEĐU ULICA HRGOVIĆI – MACANOVIĆEVA, klasa 400-01/16-004/5048
Tvrtka: STUDIO ZAV D.O.O., ŽUGČIĆEVA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.290,00 kn

UREĐIVANJE OBJEKTA NOGOMETNOG KLUBA ODRA, klasa 400-01/16-004/5237
Tvrtka: FORSET D.O.O., DAVORINA BAZJANCA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 78.888,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD UREĐENJEM OBJEKTA I SANACIJOM INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE DOMA ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, klasa 400-01/16-004/5205

Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.800,00 kn

SVJEŽA TRAVA I LUCERNA, klasa  400-01/16-004/4811
Tvrtka: OPG DRAGAN GAŠI, LELIJSKA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 82.500,00 kn

SANACIJA PROPUSTA I KORITA POTOKA U ULICI BUDENEČKI PUT, klasa 400-01/16-004/4624
Tvrtka: APEX-ING D.O.O., PIRINOVA 3, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 181.429,65 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA ZLATARSKE ULICE U SESVETAMA S IZGRADNJOM OBOSTRANIH AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, klasa 400-01/16-004/5151
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.300,00 kn

IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA JAVNIH KANALA U ULICAMA KRAVARSKA, MEĐAŠNA I LOČINIČKA, klasa 400-01/16-004/4154
Tvrtka: HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 60, 21210 SOLIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 37.000,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE ODVODNOG JARKA U ULICI ZADVORCI, klasa 400-01/16-004/4669
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.800,00 kn

IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ODVOJKA ULICE DRENJE, klasa 400-01/16-004/5035
Tvrtka: PROMETIS D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.000,00 kn

UREĐIVANJE SANITARNIH ČVOROVA U OBJEKTU OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ, ALEJA A. AUGUSTINČIĆA 12, klasa 400-01/16-004/4955

Tvrtka: PASTELA D.O.O., DONJI PREČAC 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 52.718,00 kn

IDEJNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA SOPNIČKA - DRAGOZETIĆKA – JURANDVORSKA, klasa 400-01/16-004/5040
Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., JELENJE 155, 51218 DRAŽICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.000,00 kn

IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNOG KANALA U ULICI MILE CIPRE S CRPNOM STANICOM, klasa 400-01/16-004/4175
Tvrtka: HIDROKONZALT PROJEKTIRANJE D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 60, 21210 SOLIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 52.000,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD POSTAVLJANJEM PLOČA ZA OZNAČAVANJE IMENA ULICA I TRGOVA, klasa 400-01/16-004/4542
Tvrtka: GRADIR D.O.O., SOLINSKA 19, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 38.500,00 kn

UREĐIVANJE KROVIŠTA I PLATOA OBJEKTA NOGOMETNOG KLUBA HRAŠĆE, klasa 400-01/16-004/4677
Tvrtka: BIOTIKA PROJEKT J.D.O.O., KOTOV BREG 2a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 248.008,00 kn

DOBAVA I MONTAŽA NATPISA I OZNAKA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA-Dobava i montaža natpisne ploče za potrebe Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada na lokaciji Park Stara Trešnjevka 1, klasa  400-01/16-004/5185
Tvrtka: SIGNALGRAD D.O.O., RAKITJE, VELEBITSKA 1, 10437 BESTOVJE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 500,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II TIJEKOM OBNOVE PROČELJA I KROVA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE DOLAC 9, klasa 400-01/16-004/5042
Tvrtka: GRADIR D.O.O., SOLINSKA 19, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.800,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZVORNIČKE ULICE, klasa 400-01/16-004/5198
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.600,00 kn

SISTEMATSKI PREGLEDI, klasa 400-01/16-004/4923
Tvrtka: POLIKLINIKA MEDIRAD, MARTINEČKA 7, 49250 ZLATAR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 179.705,00 kn

PARAFINSKI MAMCI ZA PROSTORE KANALIZACIJSKE MREŽE, klasa 400-01/16-004/3885
Tvrtka: PRESSO D.O.O., NALJEŠKOVIĆA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 106.000,00 kn

PJESKARILICA/SAČMARILICA, klasa  400-01/16-004/4916
Tvrtka: SUFIKS D.O.O., M. REIZERA 6, 10430 SAMOBOR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 35.972,00 kn

IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DN 50 mm U ULICI E. KUMIČIĆA, SAMOBOR, klasa 400-01/15-004/3581
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.600,00 kn

KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA IZMJEŠTANJA KRIŽA SA HIPODROMA NA PROŠIRENJE UZ JUŽNI NASIP SAVE U POGLEDU MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI ČELIČNE KONSTRUKCIJE I TEMELJNOG TLA, klasa 400-01/16-004/5375
Tvrtka: METAL-PROJEKT D.O.O., ILICA 191 C, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.440,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U DIJELU ULICE I. LOPARSKA, klasa 400-01/16-004/5199
Tvrtka: CORNUS PROJEKT D.O.O., SAVSKA CESTA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.600,00 kn

REKONSTRUKCIJA PLINSKOG GRIJANJA U PROSTORU MJESNE SAMOUPRAVE "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ", klasa 400-01/16-004/4951
Tvrtka: KINDER,OBRT ZA GRADNJU I USLUGE, VL. TOMISLAV KINDER, V. KINDERA 10, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 42.055,00 kn

DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SISTEMA PODIZNIH STUPIĆA U TKALČIĆEVOJ ULICI I KAPTOLU, klasa 400-01/16-004/3060
Tvrtka: INDUCOM SISTEMI D.O.O., PRERADOVIĆEVA 6, 10431 SVETA NEDJELJA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 456.737,50 kn

REHABILITACIJSKI BICIKLI S PRIPADAJUĆIM KONTROLAMA, klasa 400-01/16-004/4866
Tvrtka: KARDIAN D.O.O., ULICA HONDLOVA 2/9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 110.976,00 kn

ELEASTIČNI NEOPREN ULOŠCI I ELASTOMER PODLOŠCI ZA TRAČNICE, klasa 400-01/16-004/5266
Tvrtka: TEHNOGUMA D.O.O., MOŽĐENEC 1H, 42220 NOVI MAROF
Cijena ponude (bez PDV-a): = 49.780,00 kn

 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji