clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 25.03.2017 godine do 31.03.2017 godine

31.03.2017.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE DJEČJEG IGRALIŠTA U TRPINJSKOJ ULICI, klasa  400-01/17-004/927
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.800,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA ANINE ULICE I ULICE DRAGUTINA GOLIKA, klasa 400-01/17-004/924

Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 36.100,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OPTIMIZACIJE SEMAFORIZACIJE NA POSTOJEĆIM SEMAFORIZIRANIM LOKACIJAMA AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA - VATIKANSKA ULICA I AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA - NEŽIĆEVA ULICA U CILJU POBOLJŠANJA PROMETNO SIGURNOSNE SITUACIJE, klasa 400-01/17-004/864

Tvrtka: MARKIVA PROJEKT D.O.O., HRGOVIĆI 95, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 67.000,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA ULICE DRAGUTINA GOLIKA I ULICE KRALJA TOMISLAVA, klasa 400-01/17-004/825

Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 37.200,00 kn

SREDSTVA ZA DDD, klasa  400-01/17-004/278

Tvrtka: FLOREL D.O.O., LENUCIJEVA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 144.900,00 kn

ADAPTACIJA ULAZNOG PROSTORA I SANITARNOG ČVORA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI U PRVOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI, klasa 400-01/16-004/6605

Tvrtka: SPEKTAR GRADNJA D.O.O., KRUGE 9/1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 144.038,00 kn

TISKARSKE I GRAFIČKE USLUGE ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ, klasa 400-01/17-004/599

Tvrtka: KERSCHOFFSET ZAGREB D.O.O., JEŽDOVEČKA 112, 10250 LUČKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 91.325,00 kn

STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II TIJEKOM SANACIJE I OPREMANJASPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE IZIDORA KRŠNJAVOG  I PRATEĆIH PROSTORA NA LOKACIJI ROOSEVELTOV TRG 5, klasa  400-01/16-004/7237

Tvrtka: ARHINGTRADE D.O.O., GAJEVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 54.700,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ODRŽAVANJA CESTA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTVNOSTI VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI SESVETE, klasa  400-01/17-004/729

Tvrtka: M.G. PLAN D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 18, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 51.700,00 kn

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA ODRŽAVANJA CESTA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA, klasa 400-01/17-004/731

Tvrtka: M.G. PLAN D.O.O., INDUSTRIJSKA CESTA 18, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32.400,00 kn

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE IVANA CANKARA, klasa 400-01/17-004/743

Tvrtka: PROMETIS D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 34.000,00 kn

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE JAVNE RASVJETE PARKOVNE POVRŠINE U DUBEČKOJ ULICI, klasa 400-01/17-004/935

Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.700,00 kn

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA DUBRAVICA – KARAŽNIK, klasa 400-01/17-004/959

Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.500,00 kn

PREGLED STANJA KONSTRUKCIJE SKULPTURE "IGLE" I ISPITIVANJE STATIKE, klasa  400-01/17-004/855

Tvrtka: ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 26, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.500,00 kn

REZANO CVIJEĆE I ZELENILO, klasa 400-01/17-004/1032

Tvrtka: MBM D.O.O., DOLENICA 8, 10250 LUČKO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 61.125,00 kn

KALIBRACIJSKI PLINOVI, klasa  400-01/17-004/763

Tvrtka: MESSER CROATIA PLIN D.O.O., INDUSTRIJSKA 1, 10290 ZAPREŠIĆ
Cijena ponude (bez PDV-a): = 31.104,00 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U ULICI ŠPANSKO U STENJEVCU, klasa  400-01/17-004/828

Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., JELENJE 155, 51218 DRAŽICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.900,00 kn

GRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U TOMISLAVGRADSKOJ ULICI, klasa  400-01/17-004/736

Tvrtka: TEMEX D.O.O., JANUŠEVEČKA 11, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 50.392,50 kn

IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ULICE GRGE NOVAKA U SESVETAMA, klasa 400-01/17-004/826

Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.500,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji