clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 29.11.2013. do 16.12.2013. godine

19.04.2017.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Nabava tonera za telefaks uređaje
Tvrtka: ZAŠTITA I SIGURNOST d.o.o., Gospodska 14, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 55.710,00 kn

Projektiranje javne rasvjete Veslačke ulice
Tvrtka: ELBIR d.o.o., Klekova 15/III, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.360,00 kn

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izmještanju niskonaponske mreže TS
1067 Podbrežje
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.900,00 kn

Nabava aktivne mrežne opreme
Tvrtka: COMBIS d.o.o., Baštojanova 52 a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 56.943,80 kn

Izrada prometnog rješenja prometa u mirovanju u Ulici Ružmarinka
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.500,00 kn

Usluga najma tehničke opreme, produkcije i organizacije priredbe povodom
blagdana Svetog Nikole za djecu iz obitelji slabijeg materijalnog stanja
Tvrtka: NOVI ZVUK d.o.o., Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.250,00 kn

Projektiranje javne rasvjete okoliša OŠ Dugave i OŠ Fran Galović
Tvrtka: TIM PROJEKT d.o.o., Radnički dol 5, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 14.000,00 kn

Vatrogasni aparati
Tvrtka: KLALEDA d.o.o., Miškinina-Klara 14, 10000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 27.740,00 kn

Projektiranje javne rasvjete odvojka Sopničke ulice
Tvrtka: TIM PROJEKT d.o.o., Radnički dol 5, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.400,00 kn

Stručni nadzor nad gradnjom javne rasvjete parkirališta u Baranovićevoj, Handelovoj
Ulici
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.500,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za gradnju parkirališta u Ulici Ivana Zovka,
Novoselski odvojak I. i Novačka ulica 200
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.500,00 kn

Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autobusnog
okretišta u Ulici Mikulići kod k.br. 189
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za dogradnju javne rasvjete na parkiralištu Doma
zdravlja u Šestinama, Šestinska cesta 1
Tvrtka: ELARH PROJEKT d.o.o., Antuna Šoljana 1a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.450,00 kn

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela Ulice Kozjak
Tvrtka: ELIPSA-S.Z. d.o.o., Radnička cesta 59a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 22.500,00 kn

Izrada plana izvođenja radova i obavljanje poslova koordinatora II zaštite na radu kod rekonstrukcije Ulice Sr. Njemačke i raskrižja sa sjevernim prilazom na autocestu, te izgradnje nove Ulice 1 sa komunalnom infrastrukturom
Tvrtka: VJEŠTAK BAN d.o.o., Vukomerec 24, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.960,00 kn

Pomoćna oprema za zaštitu i spašavanje (motorna pila, sjekira)
Tvrtka: AGRO-HONOR d.o.o., Kralja Tomislava 82, 31300 Beli Manastir
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.990,00 kn

Usluga tiskanja Statističkog ljetopisa
Tvrtka: GRADSKA TISKARA OSIJEK d.d., J.J. Strossmayera 337, 31 000 Osijek
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.270,00 kn

Stručni nadzor nad sanacijom uličnog i dvorišnih pročelja i krova zgrade, Preradovićeva 13
Tvrtka: ULJANIK d.o.o., J. Runjanina 2, 44250 Petrinja
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.490,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa u ulicama: Čavićeva-zapadna
strana, I. Savica, Velikogorička, Petrovijska, Žitnjak II. odvojak i Žitnjak Martinci Tvrtka: ARHINGTRADE d.o.o., Gajeva 47, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 35.000,00 kn

Izrada parcelacionog elaborata za Osnovnu školu Horvati
Tvrtka: GEO MEDIA d.o.o., Čvrsnička 45, 10 040 Zagreb-Dubrava
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.800,00 kn

Izrada projekta pojačanja elektroinstalacija u prostoru Mjesne samouprave Prečko,
Prečko 2a
Tvrtka: ELARH PROJEKT d.o.o., Antuna Šoljana 1a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.800,00 kn

Izrada projekta za gradnju sportskog igrališta u ulici Bernarda Vukasa-Antuna
Stipančića-III. etapa
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., D. Albrechta 30-32, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.000,00 kn


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji