clanak False

Posebne ustanove i udruge

19.04.2017.

NAZIV: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG"
SJEDIŠTE: Lj. Posavskog 10
TEL.: 4629-600
FAX.: 4655-166
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja za djecu s oštećenjem sluha
WEB: www.suvag.hr

NAZIV: CENTAR ZA AUTIZAM
SJEDIŠTE: Nad lipom 13/1
TEL.: 3771-561
FAX.: 2856-754
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja za djecu s mentalnom retardacijom i autističnu djecu
WEB: www.hinet.hr/u.autizam

NAZIV: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "GOLJAK"
SJEDIŠTE: Goljak 2
TEL.: 4824-179
FAX.: 4824-179
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja za djecu s tjelesnim invaliditetom te kronične bolesti

NAZIV: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ"
SJEDIŠTE: V. Nazora 47
TEL.: 4821-201, 4821-202
FAX.: 4821-204
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja za djecu s oštećenjem sluha

NAZIV: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "VINKO BEK"
SJEDIŠTE: Kušlanova 59a
TEL.: 2310-000
FAX.: 2310-000
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja za djecu s oštećenjem vida

NAZIV: CENTAR ZA REHABILITACIJU "ZAGREB"
SJEDIŠTE: Nikole Andrića 3
TEL.: 6640-166
FAX.: 6640-167
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja za djecu s mentalnom retardacijom (umjerena i teža) te stručno defektološki tretman u obitelji djece s mentalnom retardacijom

NAZIV: DRUŠTVO NAŠA DJECA
SJEDIŠTE: Martićeva 14f
TEL.: 4617-929
FAX.: 4617-929
VRSTA PROGRAMA: kraći programi i manifestacije za predškolsku djecu

NAZIV: UDRUGA OZANA
SJEDIŠTE: Grada Vukovara 239
TEL.: 6152-946
FAX.: 6114-290
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju

NAZIV: UNIJA ROMA HRVATSKE
SJEDIŠTE: III Kozari put, 4. odvojak 2b
TEL.: 2406-526
FAX.: 2407-866
VRSTA PROGRAMA: program predškolskog odgoja i priprema za školu

NAZIV: UDRUŽENJE "DJECA PRVA"
SJEDIŠTE: Radnički dol 21
TEL.: 4821-102
FAX.: 4821-101
VRSTA PROGRAMA: kraći programi namijenjeni djeci predškolske dobi i njihovim obiteljima