clanak False

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

14.10.2022.
Tumačenja Zajedničke Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Zajednička komisija) pronađite u izborniku ispod teksta.


Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/15, 6/16, 24/16, 2/17, 5/18, 23/18, 3/19-VI. dodatak, 3/19-VII. dodatak, 14/19, 19/19, 1/20, 10/20, 25/20, 32/20 i 1/21; u daljnjem tekstu Kolektivni ugovor) na snazi je od 7. kolovoza 2015. godine. 
Kolektivni ugovor sa dodatcima dostupan je na poveznici.
 
Zajednička komisija:
 • daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora;
 • prati izvršavanje Kolektivnog ugovora i izvještava obje strane o kršenju Kolektivnog ugovora;
 • obavlja druge poslove određene Kolektivnim ugovorom.
           
U Zajedničku komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora svaka ugovorna strana imenuje po dva predstavnika i njihove zamjenike.
 
U Zajedničku komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora:
 
 • za članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Grada Zagreba kao osnivača:
 • Mihaela Adamović, viša stručna savjetnica pročelnika za obrazovanje
 • Martina Glasnović, voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje
 • za zamjenike članova Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Grada Zagreba kao osnivača:
 • Jadranka Filipović Palac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Malešnica“
 • Krešo Tomljenović, v.d. ravnatelj Dječjeg vrtića „Izvor“
 
 • za članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Sindikalne strane potpisnice Kolektivnog ugovora:
 • Iskra Vostrel Prpić, predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske 
 • Slaven Vukašinec, tajnik Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske 
 • za zamjenike članova Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici Sindikalne strane potpisnice Kolektivnog ugovora:
 • Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske
 • Nada Šoprek, v.d. predsjednica Sindikata odgoja i obrazovanja Hrvatske.
Predsjednica Zajedničke komisije je Martina Glasnović, a zamjenica predsjednice je Iskra Vostrel Prpić. Za tajnicu Zajedničke komisije imenovana je Darinka Lakuš, samostalna upravna referentica za predškolski odgoj i obrazovanje u Odjelu za predškolski odgoj i obrazovanje.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba možete pronaći na poveznicama:
Sjedište Zajedničke komisije je pri Gradskom uredu za obrazovanje, koji obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije. Povjerenstvo donosi poslovnik o radu. Odluke u formi tumačenja, Komisija donosi većinom glasova svih članova Komisije. Ako se Komisija ne može složiti u tumačenju odredaba Kolektivnog ugovora, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Prigodom izbora neutralnog stručnjaka i određivanja rokova za donošenje odluka, odgovarajuće će se primijeniti odredbe Kolektivnog ugovora o mirovnom vijeću. Tumačenje neutralnog stručnjaka Komisija je dužna prihvatiti kao svoje tumačenje i tako ga prezentirati.

Upiti za tumačenje podnose se isključivo na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, Ilica 25, 10000 Zagreb, odnosno na adresi elektroničke pošte: obrazovanje@zagreb.hr .
 
Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Zajedničke komisije prema redoslijedu primitka.
 
Tumačenja Zajedničke komisije redovito se objavljuju na mrežnoj stranici Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade