clanak False

Prijenos prava zakupa

18.01.2023.

Prijenos prava zakupa propisan je člankom 25. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Gradonačelnik odobrava stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

  1. bračnom drugu, odnosno osobi s kojom je u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu, djeci, usvojenicima ili unucima ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti;
  2. zaposlenicima, ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, koji su najmanje pet (5) godina bili zaposleni kod zakupnika, pod uvjetom da nastave obavljati istu ugovorenu djelatnost;
  3. pravnom sljedniku dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da nastavi obavljati ugovorenu djelatnost;
  4. bračnom drugu, odnosno osobi s kojom je u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu, djeci, usvojenicima ili unucima s prebivalištem u Gradu Zagrebu ako zakupnik garaže ili garažnog mjesta umre, ili izgubi sposobnost upravljanja vozilom, odnosno pravnom sljedniku zakupnika sa sjedištem u Gradu Zagrebu.