clanak False

Zakupnina

16.05.2023.

Kriteriji za određivanje zakupnine za poslovni prostor propisani su Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/23).
Početni iznos zakupnine za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima:

- zoni,
- položaju,
- površini,
- namjeni poslovnog prostora.

Kriterij zone primjenjuje se s obzirom na adresu poslovnog prostora u Gradu Zagrebu te je utvrđeno šest zona u Gradu.
Kriterij položaja poslovnog prostora s obzirom na smještaj objekta i smještaj poslovnog prostora u objektu.
Kriterij površine primjenjuje se zbrajanjem četvornih metara korisne površine prostora.
Kriterij namjene, odnosno u javnom natječaju određene djelatnosti za svaki poslovni prostor, primjenjuje se razvrstavanjem djelatnosti prema „Popisu skupina djelatnosti za potrebe određivanja visine zakupnine za poslovni prostor“.

Zakupnina se određuje prema Tablici za izračun visine zakupnine (Prilog 1), koja je sastavni dio zaključka.
Osim Tablice, sastavni dio zaključka su Klasifikacija djelatnosti (Prilog 2), Grafički prikaz cjenovnih zona (Prilog 3) te Opis granica zona za utvrđivanje zakupnine za poslovni prostor (Prilog 4).