clanak False

Sektor za branitelje

28.02.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA: na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14
Pomoćnica pročelnika za branitelje:Suzana Havelka Noršić
Tel: 01/6100-386, faks: 01/610- 0327
E-mail: branitelji@zagreb.hr
E-mail: Suzana.HavelkaNorsic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz ostvarivanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, poslovi vezani uz ostvarivanje statusa i prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, poslovi vezani uz ostvarivanje statusa i prava civilnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, poslovi vezani uz provođenje mjera zdravstvenog nadstandarda u području skrbi o hrvatskim braniteljima, poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, izrade i provođenja mjera sveobuhvatne skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na stambeno zbrinjavanje, izradu dokumenata, izvješća, prijedloga i drugih akata iz područja provedbe mjera za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, poslovi u vezi posmrtne skrbi hrvatskih branitelja, poslovi u vezi zaprimanja, razmatranja, procjene, odabira i praćenja provedbe programa i projekata te pripreme prijedloga financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva koje provode programe i projekte iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata i poslovi vezani uz provedbu programa i projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova, te suradnja s nadležnim tijelima i partnerskim organizacijama na pripremi apliciranja projekata za EU fondove, poslovi vođenja propisanih evidencija, izrade dokumenata, analiza, izvješća, prijedloga te drugih akata iz područja financiranja udruga i organizacija civilnog društva, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave vezano uz rad udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi vezani uz organiziranje pružanja stručne pomoći udrugama i drugim organizacijama civilnog društva, poslovi praćenja i primjene propisa koji su u nadležnosti Sektora te drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA OSTVARIVANJE STATUSA I PRAVA
Zagreb, Trg Francuske Republike 15
Voditeljica Odjela za ostvarivanje statusa i prava: Suzana Stanić
Tel: 01/610-1730, faks: 01/610-1737
E-mail: Suzana.Stanic@zagreb.hr 

- obavljaju se poslovi prvostupanjskog rješavanja vezani za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i poslovi prvostupanjskog rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA OSTVARIVANJE PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Voditeljica Odsjeka za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji : Martina Zoroje
Tel: 01/610-1792, faks: 01/610-1737
​E-mail: Martina.Zoroje@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog postupka u vezi s rješavanjem statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ostvarivanja statusa i prava mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990. na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, poslovi rješavanja o statusima i pravima osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske i ostalim statusima i pravima iz navedenih Zakona koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, izdavanja potvrda i drugih isprava o statusima i pravima o kojima rješava vodi evidenciju, vođenje propisanih evidencija, dokumentacije i izrade izvješća te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni ured Gradske uprave: Dubrava

ODSJEK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I STRADALNIKA RATA
Voditeljica Odsjeka za ostvarivanje prava žrtava i stradalnika rata: Vesna Čavka
Tel: 01/610-1743, faks: 01/610-1737
E-mail: Vesna.Cavka@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog postupka u vezi s rješavanjem statusa i prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i prava članova njihovih obitelji, sudionika rata i članova njihovih obitelji na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, poslovi u vezi s rješavanjem statusa i prava civilnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, poslovi rješavanja o statusima i pravima osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, izdavanja potvrda i drugih isprava o statusima i pravima o kojima rješava vodi evidenciju, izrađuje izvješća te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Zagreb, Vodnikova 14
Voditelj Odjela za skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji : Sebastijan Bušić
Tel: 01/6100-340, faks: 01/610-0360
E-mail:Sebastijan.Busic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade i provođenja mjera i programa sveobuhvatne skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, poslovi vezani uz provođenje mjera zdravstvenog nadstandarda, odnosno poslovi vezani uz provođenje programa medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sistematskih i onkoloških pregleda hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te drugih mjera i programa usmjerenih na poboljšanje i prevenciju zdravlja. Odjel obavlja poslove vezane uz poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, što uključuje, obiteljske pakete i prehranu u pučkoj kuhinji za hrvatske branitelje u najtežem socijalno-ekonomskom položaju, vođenje postupka ostvarivanja prava na naknadu za troškove stanovanja korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, vođenje postupka ostvarivanja prava na novčanu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom Uskrsa i Božića, ljetovanje i vikend programe te podjelu prigodnih poklon paketa povodom Uskrsa i Svetog Nikole za djecu hrvatskih branitelja. Obavljaju se poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja te članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Odjel obavlja poslove u vezi posmrtne skrbi hrvatskih branitelja, odnosno ostvarivanje prava na pogrebne troškove i počasti umrlih hrvatskih branitelja, sudjelovanje u postupku identifikacije posmrtnih ostataka poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i civilnih stradalnika rata, te pomoći obiteljima u vezi s identifikacijom posmrtnih ostataka ekshumiranih i identificiranih osoba iz Domovinskog rata, poslove vezane uz grobna mjesta i spomen obilježja hrvatskih branitelja te izdavanje potvrda o vremenu provedenom na skrbi. Odjel za skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji obavlja poslove vezane uz izradu dokumenata, izvješća, prijedloga, obrazloženih mišljenja i drugih akata iz područja provedbe mjera za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, vođenje propisanih evidencija i dokumentacije te druge poslove iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA PROGRAME UDRUGA
Zagreb, Vodnikova 14
Voditeljica Odjela za programe udruga :Milena Suknaić
Tel: 01/6100-326, faks: 01/610-0326
E-mail: Milena.Suknaic@zagreb.hr

-   obavljaju se poslovi u vezi zaprimanja, razmatranja, procjene, odabira i praćenja provedbe programa i projekata te pripreme prijedloga financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva koje provode programe i projekte iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, poslovi praćenja i primjene propisa iz područja financiranja i praćenja zakonitosti rada udruga i ostalih organizacija civilnog društva, poslovi vođenja propisanih evidencija, izrade dokumenata, analiza, izvješća, prijedloga te drugih akata iz područja financiranja udruga i organizacija civilnog društva, praćenja rezultata provedbe aktivnosti, programa i projekata koje provode udruge radi utvrđivanja učinkovitosti, procjene stanja i prijedloga prioriteta financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata te poslovi vezani uz provedbu programa i projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova, te suradnja s nadležnim tijelima i partnerskim organizacijama na pripremi apliciranja projekata za EU fondove, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave vezano uz rad udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi vezani uz organiziranje pružanja stručne pomoći udrugama i drugim organizacijama civilnog društva te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.