clanak False

Sektor za branitelje

12.09.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA: na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14
Pomoćnica pročelnika za branitelje: Suzana Havelka Noršić, dipl. soc. rad.
Tel: 01/6100-386, faks: 01/610- 0327
E-mail: branitelji@zagreb.hr
E-mail: suzana.havelka-norsic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, poslovi rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, poslovi vezani uz provođenje mjera zdravstvenog nadstandarda u području skrbi o hrvatskim braniteljima, poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, izrade i provođenja mjera sveobuhvatne skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na stambeno zbrinjavanje, izradu dokumenata, izvješća, prijedloga i drugih akata iz područja provedbe mjera za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, poslovi u vezi posmrtne skrbi hrvatskih branitelja, poslovi u vezi zaprimanja, razmatranja, procjene, odabira i praćenja provedbe programa i projekata te pripreme prijedloga financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva koje provode programe i projekte iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, poslovi vođenja propisanih evidencija, izrade dokumenata, analiza, izvješća, prijedloga te drugih akata iz područja financiranja udruga i organizacija civilnog društva, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave vezano uz rad udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi vezani uz organiziranje pružanja stručne pomoći udrugama i drugim organizacijama civilnog društva.

ODJEL ZA OSTVARIVANJE STATUSA I PRAVA
Zagreb, Trg Francuske Republike 15
Voditeljica Odjela za ostvarivanje statusa i prava: Suzana Stanić, dipl. soc. rad.
Tel: 01/610-1730, faks: 01/610-1737
E-mail: suzana.stanic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, poslovi prvostupanjskog rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, poslovi rješavanja o statusima i pravima osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske i ostalim statusima i pravima iz navedenih Zakona koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela.

ODSJEK ZA OSTVARIVANJE PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Voditeljica Odsjeka za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji : Martina Zoroje, dipl. soc. rad.
Tel: 01/610-1792, faks: 01/610-1737
​E-mail: martina.zoroje@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog postupka u vezi s rješavanjem statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ostvarivanja statusa i prava mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990. na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, poslovi rješavanja o statusima i pravima osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske i ostalim statusima i pravima iz navedenih Zakona koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, izdavanja potvrda o statusima i pravima o kojima rješava i o kojima vodi evidenciju, izdavanja objava u vezi s povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, vođenje propisanih evidencija, dokumentacije i izrade izvješća.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni ured Gradske uprave: Dubrava

ODSJEK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ŽRTAVA I STRADALNIKA RATA
Voditeljica Odsjeka za ostvarivanje prava žrtava i stradalnika rata: Vesna Čavka, dipl. soc. rad.
Tel: 01/610-1743, faks: 01/610-1737
E-mail: vesna.cavka@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog postupka u vezi s rješavanjem statusa i prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i prava članova njihovih obitelji, sudionika rata i članova njihovih obitelji na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, poslovi u vezi s rješavanjem statusa i prava civilnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, poslovi rješavanja o statusima i pravima osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, izdavanja potvrda o statusu i pravima o kojima rješava i o kojima vodi evidenciju i izrađuje izvješća, izdavanja objava u vezi s povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.

ODJEL ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Zagreb, Vodnikova 14
Voditelj Odjela za skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji : Sebastijan Bušić
Tel: 01/6100-389, faks: 01/610-0360
E-mail: sebastijan.busic@zagreb.hr


- obavljaju se poslovi izrade i provođenja mjera i programa sveobuhvatne skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji što uključuje provođenje mjera zdravstvenog nadstandarda u području skrbi o hrvatskim braniteljima, programa medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sistematskih i onkoloških pregleda hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, organiziranje i provođenje javnih radnih aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i druge nezaposlene građane grada Zagreba, provođenje mjera vezanih uz poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, obavljaju se poslovi u vezi s ostvarivanjem prava na stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja te članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, posmrtne skrbi hrvatskih branitelja, odnosno ostvarivanje prava na pogrebne troškove i počasti umrlih hrvatskih branitelja, identifikacije posmrtnih ostataka poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i civilnih stradalnika rata, ostvarivanje pogrebne skrbi ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pomoći obiteljima u vezi s identifikacijom posmrtnih ostataka ekshumiranih i identificiranih osoba iz Domovinskog rata, poslovi vezani uz grobna mjesta i spomen obilježja hrvatskih branitelja, izdavanje potvrda o vremenu provedenom na skrbi, izradu dokumenata, izvješća, prijedloga i drugih akata iz područja provedbe mjera o skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, vođenje propisanih evidencija i dokumentacije.

ODJEL ZA PROGRAME UDRUGA
Zagreb, Vodnikova 14
Voditeljica Odjela za programe udruga : Milena Suknaić, dipl. soc. rad.
Tel: 01/6100-326, faks: 01/610-0326
E-mail: milena.suknaic@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi u vezi zaprimanja, razmatranja, procjene, odabira i praćenja provedbe programa i projekata te pripreme prijedloga financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva koje provode programe i projekte iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, poslovi praćenja i primjene propisa iz područja financiranja i praćenja zakonitosti rada udruga i ostalih organizacija civilnog društva, poslovi vođenja propisanih evidencija, izrade dokumenata, analiza, izvješća, prijedloga te drugih akata iz područja financiranja udruga i organizacija civilnog društva, praćenja rezultata provedbe aktivnosti, programa i projekata koje provode udruge radi utvrđivanja učinkovitosti, procjene stanja i prijedloga prioriteta financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave vezano uz rad udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi vezani uz organiziranje pružanja stručne pomoći udrugama i drugim organizacijama civilnog društva.