clanak False

Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom - II. kat

12.09.2023.
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Pomoćnica pročelnika za zaštitu osoba s invaliditetom: dr.sc. Marinka Bakula Anđelić
Tel: 01/610-1251, faks:  01/610-0015
E-mail: marinka.bakula-andelic@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz planiranje i cjelovitu zaštitu osoba s invaliditetom, kao i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, mobilnost i pristupačnost, prijevoz, zaštitu osobnih podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba, poslovi izdavanja prvostupanjskih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te poslovi kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, provođenje prvostupanjskog postupka za utvrđivanje minimalnih, tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnim i zaštitnim radionicama, pružanje usluga u zajednici, te poslove vezane uz ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb, pružanje potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada te koordinaciju i provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, identifikaciju potencijalnih partnera među lokalnim dionicima u području zaštite osoba s invaliditetom, poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja zaštite osoba s invaliditetom financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja.

ODJEL ZA PLANIRANJE I ZAŠTITU OSOBA S INVALIDITETOM
Voditeljica Odjela za planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom: Marija Mustač
Tel: 01/610-1283, faks: 01/610-0015
E-mail: marija.mustac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom, mobilnost, pristupačnost i prijevoz, poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada te poslovi vezani uz pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja zaštite osoba s invaliditetom financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, poslovi praćenja i analiziranja stanja pristupačnosti u područjima obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja  te utvrđivanja potreba, predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i  opremanje, izrade izvješća, analize programa i drugih akata u području ostvarivanja prava i zaštite osoba s invaliditetom, koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, te izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu, suradnju i koordinaciju aktivnosti s udrugama osoba s invaliditetom u kreiranju, provođenju i evaluaciji mjera i aktivnosti u području zaštite osoba s invaliditetom, organiziranje i koordinaciju aktivnosti s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama poslovi organizacije i praćenja besplatnog javnog i specijaliziranog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU MJERA
Voditeljica Odsjeka za planiranje i provedbu mjera - Ivana Brešan:
Tel: 01/610-1280, faks: 01/610-0015
E-mail: ivana.bresan@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom, poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada,  poslovi vezani uz financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom te projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, poslovi praćenja, analize i izrade izvješća, analize programa i drugih akata u području ostvarivanja prava i zaštite osoba s invaliditetom koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, poslovi izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu, suradnju i koordinaciju aktivnosti s udrugama osoba s invaliditetom u kreiranju, provođenju i evaluaciji mjera i aktivnosti u području zaštite osoba s invaliditetom.

ODSJEK ZA MOBILNOST I PRISTUPAČNOST
Voditeljica Odsjeka za mobilnost i pristupačnost - Ljiljana Petrović
Tel: 01/610-1283, faks: 01/610-0015
E-mail: ljiljana.petrovic@zagreb.hr


- obavljaju se poslovi vezani uz mobilnost, pristupačnost i promet, poslovi praćenja i analiziranja stanja pristupačnosti u područjima obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja te utvrđivanja potreba, predlaganje reda prvenstva za izgradnju, uređenje i opremanje, poslovi praćenja, analize i izrade izvješća, programa te drugih akata u području mobilnosti, pristupačnosti i prometa, poslovi vođenja  i razvoja inkluzivnih digitalnih rješenja o pristupačnosti objekata i javnih površina, poslovi analiziranja, praćenja i unaprjeđivanja pristupačnosti javnog prijevoza, poslovi organiziranja i praćenja specijaliziranog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te poslovi izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu.

ODJEL ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, ZAPOŠLJAVANJE I PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Voditeljica Odjela za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i pružanje usluga u zajednici: mr.sc. Sandra Čirkinagić
Tel: 01/610-1018, faks: 01/610-0015
E-mail: sandra.cirkinagic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz praćenje i analiziranje stanja, zakona i drugih propisa u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, izradu analiza i izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, organizaciju i provođenje projekata za pripremu i uključivanje osoba s invaliditetom u radni proces, kao i  u području socijalnog uključivanja, usluga u zajednici i asistencije osoba s invaliditetom, poslovi izdavanja prvostupanjskih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te poslovi kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, provođenja prvostupanjskog postupka za utvrđivanje minimalnih, tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnim i zaštitnim radionicama, suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima kojih je osnivač Grad Zagreb, integrativnim i zaštitnim radionicama te državnim institucijama, praćenje i analizu poslovanja ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, sudjelovanje u izradi programa i aktivnosti koje su namijenjene zapošljavanju osoba s invaliditetom, provođenju programa državnih potpora te  stručnu i organizacijsku pomoć URIHO-u u provođenju djelatnosti, poslovi vezani praćenje, proučavanje i provođenje postupaka prijave projekata na EU natječaje, suradnja sa partnerima na projektima, vođenje zbirke podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba.
 
ODSJEK ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
Voditelj Odsjeka za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje - kontakt osoba:
Tel: 01/610-1018, faks: 01/610-0015
- obavljaju se poslovi vezani uz praćenje i analiziranje stanja, zakona i drugih propisa u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, izradu analize i izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, organizacije i provođenja projekata za pripremu i uključivanje osoba s invaliditetom u radni proces, suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima kojih je osnivač Grad Zagreb, integrativnim i zaštitnim radionicama te državnim institucijama, praćenje i analiza poslovanja ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, provodi prvostupanjski postupak  za utvrđivanje minimalnih, tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnim i zaštitnim radionicama,  sudjelovanje u izradi programa i aktivnosti koje su namijenjene zapošljavanju osoba s invaliditetom stručna i organizacijska pomoć URIHO-u u provođenju djelatnosti,  poslove vezane uz proučavanje i provođenje postupaka prijave projekata na EU natječaje, suradnju sa partnerima na projektima.

ODSJEK ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Voditeljica Odsjeka za pružanje usluga u zajednici: Helena Majerić
Tel: 01/610-0087, faks: 01/610-0015
E-mail: helena.majeric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz socijalno uključivanje i pružanje usluga u zajednici, organizaciju i provođenje usluge osobne asistencije, praćenje i analizu rada ustanova za skrb o osobama s invaliditetom i drugih organizacijskih oblika skrbi, sudjelovanje u rješavanju stambenog zbrinjavanja osoba s invaliditetom, organizaciju i koordinaciju rada pružatelja cjelovitih izvaninstitucijskih usluga, poslovi izdavanja prvostupanjskih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi te poslovi kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, obavljanje poslova izrade analize i izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području socijalnog uključivanja i usluga u zajednici, poslove vezane uz proučavanje i provođenje postupaka prijave projekata na EU natječaje, suradnju s partnerima na projektima, vođenje zbirke podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba.