clanak False

Predavanje „Kako do vlastite elektrane”

25.09.2023.
Zelena energetska zadruga je u Gradu Zagrebu, domaćinu turneje Dobra energija 2023. realizirala edukativno predavanje za javnost pod nazivom „Kako do vlastite elektrane?“. Predavanje je održano 25. rujna 2023. u prostoru ZgForumu, Gajeva 27, s početkom u 18 sati. Interes za predavanje iskazalo je dvadesetak okupljenih građana koji su aktivno sa konkretnim pitanjima sudjelovali u predavanju.

Građani su na predavanju imali priliku dobiti detaljna uputstva u administrativni proces realizacije vlastite solarne elektrane, koje su tehničke komponente i uvjeti koje je potrebno zadovoljiti te na što je potrebno paziti prilikom prijave na dosadašnje natječaje Fonda. Također su prisutnima predstavljene aktivnosti koje je Grad Zagreb proveo ili je u procesu provedbe a za cilj imaju približiti i olakšati mogućnost stanovnicima Grada Zagreba da investiraju u obnovljive izvore energije.

Aktivnosti