clanak False

Završni projekt udruge Dodir

U hotelu Panorama započela je dvodnevna konferencija Home-instructors – inovativan model podrške osobama s dvostrukim senzoričkim oštećenjem (oštećenjem vida/sluha) starije životne dobi, kojoj se pridružio i gradonačelnik Milan Bandić.

30.09.2009.

Od srpnja 2008. Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir provodila je projekt pod nazivom Home-instructors – inovativan model podrške osobama s dvostrukim senzoričkim oštećenjem (oštećenjem vida/sluha) starije životne dobi koji završava dvodnevnom konferencijom u hotelu Panorama. 

Otvorenju konferencije pridružio se i gradonačelnik Milan Bandić, koji je tom prigodom naglasio da ovakve konferencije omogućuju kontinuiranu senzibilizaciju stručne i šire javnosti, ali i nastanak nove snage među članovima.

Grad Zagreb podupire Udrugu preko Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u vidu pružanja podrške u komunikaciji i kretanju za gluhoslijepe osobe te preko Ureda za obrazovanje, kulturu i šport koji organizira likovne kolonije.


Gradske vijesti - 2009.