clanak False

Žičara Sljeme - Prigovor Grada Zagreba i ZET-a prema Sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata RH

14.05.2021.
Danas, 14. svibnja 2021. Grad Zagreb i Zagrebački električni tramvaj d.o.o. uputili su prigovore Glavnom državnom inspektoru dr.sc. Andriji Mikuliću na zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu u kojem je dano negativno mišljenje za izdavanja uporabne dozvole za žičaru Sljeme iz razloga protuzakonitog postupanja sanitarnih inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske.
 
Naime, kao što smo prethodno već obavještavali javnost, sanitarna inspekcija Državnog inspektorata  odbila je dati pozitivno mišljenje za izdavanje uporabne dozvole za žičaru Sljeme tvrdeći da se za žičaru ne primjenjuju propisi o buci koji se odnose na prometnu infrastrukturu, unatoč činjenici da su i Fakultet prometnih znanosti i Građevinski fakultet, oba Sveučilišta u Zagrebu, nesporno utvrdili da je žičara prometna infrastruktura pa se shodno tome po pitanju buke na žičari primjenjuje članak 7. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave koji se odnosi na prometnu infrastrukturu.   
 
Dodatno, s  navedenim mišljenjem fakulteta, usuglasilo se i nadležno Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske kao donositelj i tako jedini ovlašteni tumač predmetnog Pravilnika, no sanitarne inspektorice su navedena mišljenja stručnih i ovlaštenih institucija bezrazložno i bez objašnjenja ignorirale prilikom davanja negativnog mišljenja u postupku izdavanja uporabne dozvole.     
 
Opetovano napominjemo da je i Vlada Republike Hrvatske Odlukom kojom je donesen Urbanistički plan uređenja državnog značaja – Vršna zona Medvednica žičaru Sljeme odredila kao prometnu infrastrukturu.
 
Zaključno ističemo da su prigovori pravno argumentirani te su detaljno opisane zakonske ovlasti sanitarnih inspektorica Državnog inspektorata prilikom izdavanja mišljenja koje su iste prekoračile i postupile protuzakonito.
 
Shodno tome, očekujemo da Glavni državni inspektor kao čelnik toga tijela ispravi učinjene propuste i protuzakonitosti te postupi u skladu sa zakonom i donese pravilnu i zakonitu odluku.

Gradske vijesti - 2021.