clanak False

Akcijski plan SRUAZ-a za razdoblje do 2020. godine - usklađivanje za 2019. godinu

17.04.2020.
Dana 16. travnja 2020. donesen je Zaključak o utvrđivanju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - usklađivanje za 2019.
Preduvjet za provedbu ITU mehanizma bila je izrada strateškog okvira u skladu sa specifičnostima, potrebama i potencijalima UAZ-a, a Akcijski plan, kao provedbeni akt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, daje pregled aktivnosti, programa i projekata uz definirane financijske okvire i izvore financiranja potrebnih za provedbu strateškog dokumenta u trogodišnjem razdoblju.
Više informacija možete pronaći na poveznici:
https://www.zagreb.hr/provedba-strategije-razvoja-urbane-aglomeracije-za/135270

Vijesti