clanak False

Grad Zagreb sudjelovao u aktivnostima projekta jačanja administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

07.12.2018.
U Zagrebu 28. studenoga 2018. pomoćnica pročelnice Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba gđa Mirela Glavaš sudjelovala je s predstavnicima ostalih ITU PT-ova na intervjuu s predstavnicima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u sklopu projekta jačanja administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrole Operativnog  programa Konkurentnost i kohezija. 
Kroz ovaj pilot-projekt, tijekom ove i iduće godine, bit će razvijen akcijski plan (roadmap) za jačanje administrativnih kapaciteta sustava OPKK za bolje upravljanje Europskim strukturnim i investicijskim (ESI) fondovima. On će uzeti u obzir specifični gospodarski, politički i društveni kontekst te postaviti konkretne korake i inicijative za: 
 a) unaprjeđenje individualnih i institucionalnih kapaciteta sustava OPKK (npr. organizacijske strukture, procesa zapošljavanja i profesionalnog razvoja, upravljanja i vodstva, praćenja učinkovitosti) i
b) jačanje kapaciteta vezano za strateško planiranje (npr. procesa planiranja i koordinacije među sektorima, komunikacije s privatnim akterima, praćenja i vrednovanja investicija, itd.).
Gospođa Glavaš sudjelovala je 29. studenoga 2018. godine u kongresnom centru Forum u Zagrebu i na radionici za jačanje administrativnih kapaciteta u okviru aktivnosti pilot-projekta Frontloading administrative capacity building for post 2020, koji je provela Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije (DG REGIO) u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), za upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK). Teme radionice bile su vezane za definiranje jakih strana i izazova sustava vezano za pitanja administrativnih kapaciteta te pitanje imamo li odgovor na izazove.
 

Vijesti