clanak False

Konferencija Dani regionalnoga razvoja i EU fondova

10.10.2018.
U Šibeniku je od 4. do 6. listopada 2018. održana  konferencija Dani regionalnoga razvoja i EU fondova, koja je okupila više od 700 sudionika. Na konferenciji su razmijenjena iskustva u provedbi projekata financiranih sredstvima EU-a te su predstavljene aktualne politike i razvojni programi čiji je cilj omogućiti ravnomjeran regionalni razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, kao i mogućnosti financiranja regionalnoga razvoja sredstvima fondova i programa Europske unije.  
U okviru službenog programa konferencije aktivno su sudjelovali predstavnici Ureda za programe i projekte Europske unije, kao i na Razvojnom forumu namijenjenom županima i regionalnim koordinatorima.

Vijesti