clanak False

II. znanstveno-stručna konferencija s temom Modeli prevencije u zajednici - partnerstvo znanosti i prakse

02.12.2019.
Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba g. Milan Bandića dipl.polit.Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava organiziralo je II. znanstveno-stručnu konferenciju s temom MODELI PREVENCIJE U ZAJEDNICI - PARTNERSTVO ZNANOSTI I PRAKSE, dne. 29. 11. 2019., u Narodnom sveučilištu Dubrava – Kulturni centar, Dubrava 51a, 10040 Zagreb, s početkom u 9:00 sati.

Konferencija je organizirana u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za razvoj i promicanje STEM disciplina i SmArt Ideas Lab-om, suorganizator Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba.

Cilj Konferencije je bio osnaživanje stručnjaka te razmjena iskustava vezano uz modele prevencije u zajednici kroz diseminaciju i uključenje zajednice u cjelini, od Vijeća za prevenciju, mladih, lokalne samouprave, odgojno-obrazovnih djelatnika, policijskih službenika, ustanova socijalne skrbi, udruga, zdravstvenih  ustanova i građana, volontera i drugih stručnjaka. Podciljevi su bili osnažiti vijeća za prevenciju i koordinatore za razvoj i implementaciju preventivnih programa, informirati javnost te uključiti mlade i građane u proces procjene prioriteta za provedbu preventivnih programa te evaluirati proces mobilizacije zajednice, kako bi unaprijedili te održali i širili model univerzalne prevencije.
 
U radu konferencije sudjelovalo je niz predavača s temama: Zagreb za zdravlje mladih, dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med.,  pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Mirela Šentij-Knežević, prof.log., univ.spec., admin.urb. zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Znanost susreće regije – Socijalni plan Grada Zagreba, Romana Galić, univ.spec.act.soc., pročelnica Gradskog ureda Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Zagreb – siguran grad, dr.sc. Irena Cajner Mraović, predsjednica Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika Gradske skupštine Grada Zagreba, Znanstveno, stručno i iskustveno temeljen praktični pristup učinkovitoj prevenciji ovisnosti, prof.dr.sc. Josip Janković, psiholog terapeut, Poliklinika Grbavac, Uloga vijeća za prevenciju u strukturiranju slobodnog vremena djece i mladih kao mogućnost primarne prevencije na lokalnoj razini, mr.sc. Andreja Marcetić, Vijeće za prevenciju Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava, Primjeri dobre prakse u području kriminalističke prevencije na području Policijske uprave zagrebačke, Velimir Tišma, struč. spec. crim., voditelj službe, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Služba prevencije, Budi navijač, a ne razbijač, Ivan Pakšić, voditelj Odjela prevencije Policijske uprave osječko-baranjske, Mislav Blaić, dipl. ing., glavni policijski inspektor, policijski službenik Odjela prevencije Policijske uprave osječko-baranjske, Javnozdravstvena i edukativna kampanja „Oživi me“, Ivana Portolan Pajić, dr.med., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, Prevencija bolesti uzrokovanih HPV infekcijom, Nikolina Jurković, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU, Prevencija bolesti štitnjače, Verica Mešić, predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače, Prevencija trgovanja ljudima, Vladimira Čivrag Gosarić, Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Stanka za ručak, Mogućnosti psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u  obitelji u smislu prevencije, Dubravka Radaković, psihologinja, Maja Pataky, socijalna radnica Doma „Duga – Zagreb“, Krizne situacije i podrška zajednici, Vanesa Šerić, univ.spec. theol., predsjednica udruge PUKS – Podrška u kriznim situacijama, Dajana Vinković, prof., sTEAM kao pobjednički „super tim“ u prevenciji elektroničkih ovisnosti djece i mladih, dr.sc. Ivana Lončarek, direktorica SmArt Ideas Lab-a, predsjednica Centra za promicanje i razvoj znanosti i umjetnosti, Aspekti tehničke sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, Etna Nikić, univ. bacc.praesc.educ., Davorka Juravić, mag.iur., Braniteljska zadruga Breza, Privrženost školi kao zaštitni faktor u prevenciji ranog napuštanja školovanja - teorijske i praktične smjernice, Nedjeljko Marković, dipl.soc.radnik, Jelena Adamlje, dipl.socijalna pedagoginja, Katarina Jelić, magistra psihologije, Lucija Vrbanić, magistra socijalnog rada, Udruga Pragma Pamćenje i koncetracija u starijoj životnoj dobi, prim. Željka Josipović Jelić, dr.med., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, Prezentacija projekta „Isti a različiti“, mr.sc. Beatrica Šurbek, ravnateljica Osnovne škole Antuna Mihanovića, Povezivanje praktične nastave s temama prevencije nasilja i tolerancije, Iva Bojčić, prof., nastavnica hrvatskog jezika i etike, Kristinka Lemaić, inž.stroj., voditeljica Praktične nastave, Industrijska strojarska škola, Prevencija seksualnog nasilja - Prehrambeno-tehnološka škola i Ženska soba, Ivana Kelek Sabolić, prof.soc.ped., stručna suradnica Prehrambeno-tehnološke škole, Interakcija, dijalektika vrijednosti i konstruktivan razgovor u funkciji primarne prevencije, Agata Smoljan, prof., stručna suradnica Učeničkog doma Maksimir, Predstavljanje IPA projekta „Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj“, Minja Jeić, prof. psihologije, stručni suradnik –psiholog,  Dječji vrtić Vrbik, Preventivni programi Centra za autizam – primjeri dobre prakse, Žarka Klopotan, spec.rane intervencije, ravnateljica Centra za autizam, Ivana Sladić Klajić, stručna suradnica psihologinja Centra za autizam.
 
Tijekom Konferencije organizirana je izložba likovnih/literarnih radova djece i mladih s temom prevencije: prevencije ovisnosti, nasilja među mladima, nasilja na socijalnim mrežama, nasilja u vezama, te zdravih stilova života (zdrava prehrana, sport i sl.) u funkciji primarne prevencije.
 


Facebook

Aktualnosti/događanja