clanak False

Održana 1. sjednica Savjeta za zdravlje u 2024.

14.02.2024.
Prva sjednica Savjeta za zdravlje u 2024., kojoj je predsjedala pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, ujedno i predsjednica Savjeta, mr.sc. Lora Vidović, održana je danas u prostoru Tribina Grada Zagreba.

Usvojeno je Izvješće o radu Savjeta za 2023. koji je u protekloj godini raspravljao o problemima dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite stanovnika Zagreba. Poseban naglasak stavljen je na projekte zaštite mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti kod mladih kao i  unaprjeđenje Mreže javnozdravstvene službe, Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza te na odgovarajuće mjere stimulacije stručnjaka u sustavu javnog zdravstva kako bi se smanjile liste čekanja i povećala dostupnost zdravstvene zaštite.

Grad Zagreb, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, provodi veliki broj projekata i izdvaja značajna proračunska sredstva za realizaciju aktivnosti i mjera zadanih u okviru trogodišnjeg Plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu  2023. - 2025. „Dodatno, brojnim događanjima, kampanjama, edukacijama i akcijama, koje provodimo u suradnji s udrugama iz područja zaštite zdravlja, i u 2023. smo  educirali sugrađane te na taj način utjecali na promjene stila života i unaprjeđenje zdravstvene pismenosti.“, kazala je tom prigodom predsjednica Savjeta pročelnica Vidović.

Na sjednici su usvojene izmjene Poslovnika o radu Savjeta na način da se sjednice mogu održati i elektroničkim putem te je uvedena obveza Savjeta da jednom godišnje izvijesti Nacionalno zdravstveno vijeće o predloženim i provedenim mjerama za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite.

U nastavku sjednice pomoćnica pročelnice dr.sc. Mirela Šentija Knežević je dala kratki prikaz zdravstvenih projekata u Gradu Zagrebu u 2024. „Od projekata i programa koje Grad (su)financira kao zakonsku obvezu, i za što izdvaja 7.990.900 €, istaknula bih vrlo važne mjere deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije te je upravo nova Odluka o DDD mjerama u javnome savjetovanju. Naša obveza je i financiranje mrtvozorenja kao i provođenje mjera zdravstvene ekologije pri čemu prvenstveno treba spomenuti uzorkovanje voda.“, kazala je Šentija Knežević te spomenula i financiranje 44 projekta/programa nadstandarda u 2024 za što je Grad izdvojio 7.531.600 €; od mentalnog zdravlja preko integrirane i palijativne skrbi, promicanja dojenja i ranog razvoja djece,  zatim ranog otkrivanja i prevencije kronično-nezaraznih bolesti do spolnog i reproduktivnog zdravlja i programa promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Aktualnosti/događanja