clanak False

Ažurirana Procjena Ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba

07.04.2016.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama je ažurirao Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba. Procjenu je usvojila Gradska Skupština na prošloj 37. sjednici.
Ažurirana Procjena ugroženosti Grada Zagreba u odnosu na Procjenu ugroženosti koju je 2011. godine usvojila Gradska skupština sadrži izmjene zbog promjena u Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. Ažurirana procjena nadopunjena je:
  • Opasnost od potresa - promjenom metodologije proračuna te primjenom važeće europsko/hrvatske norme (HRN EN 1998-1/NA) koja je na snazi od 2011. seizmičnost se iskazuje ubrzanjem odnosno akceleracijom tla, a do sada se iskazivala intenzitetom i magnitudom potresa. Temeljem spomenute norme te raspoloživih podataka o broju stambenih jedinica i naseljenosti ažurirana procjena sadrži različite podatke procijenjenog broja stradalih osoba i broja oštećenih stanova, u odnosu na raniju procjenu. Osim toga, povećana je  procjena potrebne veličine postrojbi civilne zaštite opće namjene na ukupno 2040 pripadnika, odnosno 17 postrojbi po 120 pripadnika.
  • Procjenom su obrađena i odlagališta otpada i ionizirajući izvori zračenja koji nemaju izvanlokacijsko djelovanje.
  • U dijelu procjene „Ostali prirodni uzroci“ nije bilo značajnijih promjena. Navedena su glavna područja ugrožena od klizišta s brojem i vrstom objekata, brojem stanovnika, pregled kritičnih mjesta i aktivnih klizišta.
 
Ured je nakon što je usvojena ažurirana Procjena pristupio ažuriranju  Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite.
 
 

Konferencija "Korištenje EU fondova za razvoj sustava civilne zaštite"