clanak False

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

20.10.2016.
Poljoprivreda

Propisi RH
- Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 30/15)

Gradski propisi
- Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
- Odluka o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
- Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/16 i 2/17)
- Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/13 i 25/13)
- Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/10)
- Zaključak o sklapanju Sporazuma o osnivanju Savjeta lokalne i područne (regionalne) samouprave Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/15)


Poljoprivredno zemljište

Propisi RH
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 39/13 i 48/15)

Gradski propisi
- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/15)
- Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/15)


Zaštita životinja i veterinarstvo

Propisi RH
- Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 135/06, 37/13 i 125/13)
- Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13 i 148/13)

Gradski propisi
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/08, 6/12, 4/13, 20/13, 21/14, 7/15, 22/15 - pročišćeni tekst i 6/16)
- Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/15)
- Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/14, 27/14, 13/15, 27/15 i 17/16)
- Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zoološki vrt grada Zagreba s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/07 i 22/09)
- Odluka o promjeni sjedišta Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/15)


Šumarstvo

Propisi RH
- Zakon o šumama (Narodne novine 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)
- Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)
- Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine 27/15)

Lovstvo

Propisi RH
- Zakon o lovstvu (Narodne novine 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16 - Odluka USRH,  41/16 - Odluka USRH br. U-I-442/2016, 67/16 - Odluka USHR br. U-I-2813/2014)

Gradski propisi
- Odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/96 i 16/97)
- Odluka o osnivanju Komisije za zajednička lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/06)


Udruge

Propisi RH
- Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14)

Gradski propisi
- Program financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 24/16)