clanak False

Grad Zagreb potpisnik partnerskog ugovora za EU projekt: Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare - HomeCare

07.09.2018.
U Mestnoj hiši u Ljubljani, jučer je održano svečano potpisivanje Partnerskog ugovora za EU projekt Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare - HomeCare.
 
Ugovor je u ime Grada Zagreba potpisala zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.
 
Vodeći partner u projektu je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, a osim Grada Zagreba Partnerski ugovor su potpisali i predstavnici ustanova: Centar za pomoč na domu Maribor, Mestna občina Ljubljana, Dom Zdravlja Čakovec te Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb.
 
Namjera Projekta je pomoći starijim osobama u njihovim kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima te postići viši stupanj njege u okviru izvaninstitucionalnih zdravstvenih usluga. Usluga koja će biti pružena korisnicima u okviru aktivnosti Zdravstvene ustanove za pružanje njege u kući, čiji je osnivač Grad Zagreb, ima za cilj unaprijediti kvalitetu života korisnika i umanjiti potrebu za hospitalizacijom.
 
 

Gradske vijesti