clanak False

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada

19.04.2017.

- Sedmi područni odsjek (za PU Sesvete)
Voditeljica Sedmog područnog odsjeka: Ivančica Vuger
Tel: 610-1606, faks: 610-1658
E-mail: ivancica.vuger@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.