clanak False

Hrvatski dan nepušenja

01.03.2022.

NAPOMENA: Od 08. ožujka 2022. prijave su popunjene te se nije moguće predbilježiti za pregled.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u suorganizaciji s Poliklinikom za bolesti dišnog sustava povodom Hrvatskog dana nepušenja pokreće program Ranog otkrivanja pušačkih bolesti dišnog sustava (KOPB i rak pluća) kod pušača i bivših pušača oba spola, starijih od 40 godina.

Cilj programa je raznim dijagnostičkim postupcima ( ispitivanje plućne funkcije, plinska analiza krvi, RTG pluća i srca, LDCT toraksa) što ranije otkriti početne promjene plućne ventilacije kao i radiološke promjene na plućima koje zahtijevaju dopunsku radiološku obradu prsnog koša, a kako bi na vrijeme bile poduzete odgovarajuće terapijske mjere.

Program Ranog otkrivanja pušačkih bolesti dišnog sustava započinje simbolično na Hrvatski dan nepušenja, u srijedu 2. ožujka 2022. kako bi se skrenula pozornost javnosti na štetnost duhanskog dima po zdravlje. Program je besplatan za građane grada Zagreba i za isti nije potrebno imati uputnicu.

Svi zainteresirani, stariji od 40 godina, mogu se predbilježiti za pregled na broj telefona 098/420 067 ili e- mail adresu: prevencija@plucna.hr, potrebno je navesti ime i prezime i godinu rođenja.

NAPOMENA: Od 08. ožujka 2022. prijave su popunjene te se nije moguće predbilježiti za pregled.


Aktualnosti/događanja