clanak False

Indikativna lista projekata Urbane aglomeracije Zagreb

31.05.2016.
Grad Zagreb je kao središnji grad urbane aglomeracije Zagreb, 9. svibnja 2016. zatražio od svih gradonačelnika i načelnika urbane aglomeracije Zagreb (10 gradova i 19 općina iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije) dostavu opisa njihovih projektnih prijedloga za realizaciju kroz ITU mehanizam, nastavno na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 
 
Zbog lakše dostave podataka o projektima od jedinica lokalne samouprave te naknadne obrade sa strane Grada Zagreba, izrađen je web obrazac putem kojeg se vršilo popunjavanje informacija o projektima od strane članova aglomeracije. ( obrazac možete naći na linku)
 
Kako je Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb u izradi i trenutno nisu definirane razvojne potrebe urbane aglomeracije niti prioriteta razvoja, odlučeno je sve zaprimljene projekte i planove članova aglomeracije proslijediti MRRFEU na evaluaciju bez prethodne selekcije.

Grad Zagreb je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dostavio dana 23. svibnja 2016. indikativnu bazu obrazaca projekata Urbane aglomeracije Zagreb za sljedeći krug sektorskih konzultacija sa ministarstvima.

Indikativna lista Urbane aglomeracije Zagreb obuhvaća 157 projektnih prijedloga, koji doprinose svih 10 specifičnih ciljeva predviđenih za realizaciju kroz ITU, odnosno po 5 ciljeva iz iz Operativnih programa Učinkoviti ljudski potencijali te Konkurentnost i kohezija 2014-2020: :

Indikativna lista sadrži obrasce za 157 projekata:
  • 36 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 3a2, koji se odnosi na omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.
  • 5 projekata koji se odnose na ostvarivanje SC 4c3 - povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
  • 24 projekata koji doprinose ostvarivanju SC  6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine
  • 17 projekata koji doprinose ostvarivanju SC 6e2 - Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU-a
  • 21 projekt koji doprinosi ostvarivanju SC 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu
  • 5 projekata koji se odnose na SC 8ii1 Povećanje zaposlenosti i brza integracija mladih osoba koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju na tržište rada
  • 29 projekata koji se odnose na SC 9i1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije
  • 11 projekata koji se odnose na SC 9iv2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije
  • 4 projekta koji se odnose na SC 10iii3 Unapređenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i podrška odraslima te unapređenje njihovih vještina i kompetencija
  • 5 projekata koji se odnose na SC 10iv1 Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje
Drugi krug sektorskih konzultacija za urbanu aglomeraciju Zagreb održati će se 7. lipnja 2016., u sklopu kojih će se sa nadležnim ministarstvima identificirati intervencije/projekti prihvatljivi za provedbu kroz ITU mehanizam.
 

Vijesti