clanak False

ITU - „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej“

17.05.2021.
Poziv u modalitetu izravne dodjele (bespovratna sredstva) „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“, referentne oznake: KK.06.1.1.16, objavljen je 27. srpnja 2020.

Kulturna baština zbog svoje jedinstvenosti i privlačnosti predstavlja ključnu točku prepoznatljivosti s velikim potencijalom za razvoj u određenoj regiji, dok je ujedno i velikim dijelom neodržavana, ugrožena i neiskorištena. Vrlo često događa se da upravljanje baštinom ne odgovara gospodarskim ciljevima. Ponajviše se to odnosi na potencijal koji adekvatno upravljanje baštinom ima za otvaranje radnih mjesta. Stoga je ovaj Poziv usmjeren na obnovu, opremanje i dogradnju palače Amadeo, u Zagrebu, što će osnažiti kapacitete Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te pridonijeti razvoju gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti Grada Zagreba, ali i cijele Urbane aglomeracije Zagreb.

Muzej je smješten u prostoru koji ograničava razvoj većine njegovih potencijala. Upravo iz tog razloga obnova palače nužno je potrebna, kao temelj razvoja gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti, u cilju postavljanja postava uređenog prema recentnim dostignućima muzeologije, otvaranja akreditiranih laboratorija, proširenja ponude aktivnosti, a sve u svrhu doprinosa razvoju kulturnog turizma Urbane aglomeracije Zagreb. Nakon provedbe Projekta očekuje se veći broj posjetitelja, ali i unaprjeđenje znanstvene djelatnosti kroz certificirane laboratorije te unaprjeđenje mogućnosti čuvanja i prezentacije hrvatske kulturne i prirodoslovne baštine.

Opći cilj Projekta jest pridonijeti razvoju turizma Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu, a svrha mu je obnovom i opremanjem palače Amadeo osnažiti kapacitete muzeja te pridonijeti razvoju gospodarske, znanstvene, obrazovne i kulturne djelatnosti zagrebačke aglomeracije.

Realizacijom Projekta pridonosi se unaprjeđenju kvalitete življenja, javnoj i društvenoj infrastrukturi (revitalizaciji Gornjega grada) te ljudskim potencijalima uz unaprjeđenje okoliša i urbanog prostora, a bogata kulturna baština i zaštićene prirodne i tradicijske vrijednosti postaju važan razvojni resurs za sektor kulture, znanosti i turizma kroz zapošljavanje.

Poziv je zatvoren 18. rujna 2020.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava bio je 57.264.012,25 kuna, uz najvišu stopu sufinanciranja od 85 %.

Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva jest Hrvatski prirodoslovni muzej. Obavezni partner u okviru Poziva jest Turistička zajednica grada Zagreba, dok je Grad Zagreb prihvatljivi partner.

Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznicama:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/novi-hrvatski-prirodoslovni-muzej/
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=99cbff09-3aea-4c12-857d-e0090984a187