lista bez dat + 157273

ITU - Pilot-projekt Greenway - državna biciklistička ruta br. 2

Poziv u modalitetu izravne dodjele (bespovratna sredstva) „Pilot-projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2“, referentne oznake: KK.07.4.2.26, objavljen 28. svibnja 2019.

Cilj Poziva bio je pridonijeti povećanju upotrebe vrste prijevoza s nultom razinom emisija (biciklistički promet) u gradskim i prigradskim područjima. Svrha Poziva bila je stvoriti preduvjete za razvoj te razviti i poboljšati biciklističku infrastrukturu na području Urbane aglomeracije Zagreb, povezivanjem gradske, regionalne i državne biciklističke mreže.
 
Poziv je zatvoren 1. kolovoza 2019.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava bio je 5.724.926,25 kuna, uz najvišu stopu sufinanciranja od 85 %.
Prihvatljivi prijavitelj u okviru Poziva bio je Grad Zagreb, a prihvatljivi partner Zagrebačka županija.
 
Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pilot-projekt-greenway/

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=20b51c34-ab6c-4d09-a99a-0e6f5cb35419
 
Grad Zagreb u partnerstvu sa Zagrebačkom županijom prijavio je „Pilot-projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2“  ukupne vrijednosti  6.762.536,87 kuna i ostvario financiranje u iznosu od 5.724.926,25 kuna bespovratnih sredstava.

„Pilot-projektom Greenway planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela državne glavne biciklističke rute br. 2 (DG2 Greenway), sa smjerom granica sa Slovenijom – Zagreb –Lijevi Dubrovčak – Sisak – Jasenovac – Slavonski Brod – Županja – Gunja – granica s BiH, te izgradnja i opremanje pilot-dijela biciklističke staze duge 1,66 kilometara na trasi Blato – Savski most, koja se proteže desnom obalom rijeke Save.

Cilj Pilot projekta jest povećanje uporabe vrste prijevoza s nultom razinom emisija CO2 u gradskim i prigradskim područjima Grada Zagreba i Zagrebačke županije uz stvaranje preduvjeta za razvoj i poboljšanje biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Zagreb, povezivanjem gradske, regionalne i državne biciklističke mreže, a u svrhu promicanja održive mobilnosti, unapređenja sigurnosti biciklističkog prometa i promicanja istoga kao ekološki prihvatljiva prometa.