clanak False

ITU - „Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom“

17.05.2021.
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom“, referentne oznake: KK.03.1.2.28.0001, objavljen je 17. rujna 2020. godine.
 
Projektom izgradnje prometnica S3, S4 i T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac omogućit će se otvaranje pristupa neiskorištenom zemljištu i povećanje stupnja aktivacije površine namijenjene za obavljanje poduzetničkih aktivnosti te će se tako izravno pridonijeti stvaranju povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te unaprjeđenje poduzetničkih aktivnosti na području Urbane aglomeracije Zagreb (u nastavku teksta UA Zagreb). Ulaganja u poslovnu infrastrukturu u cilju poboljšanja kvalitete iste nužna su za privlačenje novih investicija i stvaraju mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta u sektoru poduzetništva, osobito u sektoru malog i srednjeg poduzetništva.
 
Poziv je zatvoren 15. listopada 2020.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 11.475.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva jest Grad Jastrebarsko