lista bez dat + 157270

ITU - Revitalizacija brownfield-lokacija

Prvi poziv za područje Urbane aglomeracije Zagreb u okviru  mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) bio je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) “Revitalizacija brownfield-lokacija”, referentne oznake: KK.06.2.2.06, objavljen 7. kolovoza 2018.

Cilj Poziva bio je revitalizacija brownfield-lokacija na području Urbane aglomeracije Zagreb, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene, a mogu bili zagađene i/ili onečišćene, pri čemu iste predstavljaju vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb koji se može prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva ili ekonomski isplative investicije.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava bio je 161.744.625,76 kuna, a najviša stopa sufinanciranja 85 %.
Prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri bile su:
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Urbane aglomeracije Zagreb sukladno Odluci o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb
  • udruge sukladno definiciji u članku 4. Zakona o udrugama (NN74/14, 70/17), koje su u trenutku predaje prijave morale biti upisane u Registar udruga sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb i
  • javne ustanove koje je osnovao javni sektor (čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i koje su u trenutku prijave morale biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Zagreb.
 
Na poziv je pristiglo ukupno dvanaest projektnih prijedloga od kojih je, nakon provedena postupka odabira, njih šest zaprimilo odluku o financiranju projekata.

Bespovratna sredstva dodijeljena su projektima gradova Zaboka, Jastrebarskoga, Velike Gorice, Dugog Sela i Zagreba.

Gradu Zaboku za projekt centra urbane kulture re-GENERATOR dodijeljeno je 27.991.474,24 kuna.

Gradu Jastrebarskom za projekt Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom dodijeljeno je 49.503.626,59 kuna.

Gradu Zagrebu za projekt Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole / Glazbeno učilište Elly Bašić dodijeljeno je 26.054.731,07 kuna, dok je za projekt Etnografskog muzeja Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici dodijeljeno 34.602.834,20 kuna.

Gradu Velikoj Gorici za projekt Izgradnja interpretacijskog centra Muzeja Turopolja dodijeljeno je 8.328.130,19 kuna.

Gradu Dugom Selu za projekt Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu dodijeljeno je 12.212.672,64 kuna.

Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/itu-revitalizacija-brownfield-lokacija/

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=be6448f0-372c-42e1-8f5c-b96a5b67e62c