clanak False

Izmjena i dopuna Indikativne baze projektnih prijedloga

20.06.2016.
 Drugi krug sektorskih konzultacija za urbanu aglomeraciju Zagreb održao se 7. lipnja 2016, svrha kojih je bila provjera prihvatljivosti i konzultiranje oko prve verzije indikativne liste projekta, koju je Ured za programe i projekte EU dostavio Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU 23.svibnja 2016. Te davanje uputa za daljnju pripremu projekata.

Po završetku drugog kruga konzultacija, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU je zatražio u roku od 8 radnih dana dostavu izmijenjenih indikativnih lista projekata, napravljene u skladu s preporukama dobivenim od nadležnih ministarstava za vrijeme konzultacija.

Grad Zagreb je svim članovima urbane aglomeracije Zagreb i nadležnim gradskim uredima, dostavio neslužbeni zapisnik uz molbu da temeljem dostavljenog izmjene i dopune svoje dostavljene liste projektnih prijedloga.

Temeljem dostavljenih izmijenjeni i dopunjenih lista od strane članova aglomeracije te nadležnih gradskih ureda, Grad Zagreb je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dostavio dana 17. lipnja 2016. indikativnu bazu obrazaca projekata Urbane aglomeracije Zagreb za sljedeći krug sektorskih konzultacija sa ministarstvima.

Indikativna lista Urbane aglomeracije Zagreb trenutno obuhvaća 103 projektna prijedloga, koji doprinose svih 10 specifičnih ciljeva predviđenih za realizaciju kroz ITU, odnosno po 5 ciljeva iz Operativnih programa Učinkoviti ljudski potencijali te Konkurentnost i kohezija 2014-2020:
  • 17 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.
  • 4 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
  • 14 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine
  • 13 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU-a
  • 33 projekt koji doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu
  • 3 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 8ii1 Povećanje zaposlenosti i brza integracija mladih osoba koje nisu zaposlene, u   obrazovanju ili osposobljavanju na tržište rada
  • 10 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 9i1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije
  • 4 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 9iv2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama socijalne skrbi, uključujući i podršku za prijelaz s institucionalne na skrb u zajednici
  • 2 projekta koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 10iii3 Poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te unapređenje vještina i kompetencija odraslih
  • 3 projekata koji doprinose ostvarivanju specifičnog cilja 10iv1 Modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem povećanja zapošljivost učenika, kao i mogućnost za daljnje obrazovanje

Vijesti