clanak False

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja zaštite i spašavanja

10.03.2014.

 

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja zaštite i spašavanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13) gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2014.

Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 50.000,00 kn.

Područja zaštite i spašavanja koja su od interesa za Grad Zagreb su:

  1. edukacija spasilačkih timova (vodiča i pasa), edukacija vodiča potražnih pasa, certificiranje timova (vodiča i potražnih pasa), organiziranje i provođenje vježbi za spasilačke timove za potrage iz ruševina;
  2. pružanje psihološke pomoći tijekom i nakon velikih nesreća i katastrofa;
  3. podizanje nivoa komunikacije između sudionika zaštite i spašavanja;

 

 Sva pitanja u vezi s Natječajem mogu se tijekom trajanja Natječaja poslati na e-mail:slavko.buljat@zagreb.hr, najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Natječaj.

 Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno 08. travnja 2014.

 

www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/krizne/UHS NAPUTAK -za udruge s područja zis.doc

www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/krizne/UHS Tekst natjecaja za projekte udruga s područja z i s.doc

www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/krizne/UHS OBRAZCI _PRILOZI uz prijavu na natječaj za -UDRUGE iz Z i S -financiranje.docx

 

 Prijavu na Natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ IZ PODRUČJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA“ na adresu:

 GRAD ZAGREB

URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

- za Povjerenstvo za odabir programa/projekta iz područja zaštite i spašavanja

10 000 Zagreb

Kneza Ljudevita Posavskog 48

 

Prijave na Natječaj dostavljaju se poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu gradske uprave na istoj adresi.

 


Konferencija "Korištenje EU fondova za razvoj sustava civilne zaštite"